Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

vzdelani_zahranici_01_6Chystáte se studovat vysokou školu v zahraničí? Máte strach ze zavedení školného na vysokých školách v České republice? V následujícím článku zjistíte, jaké podmínky při studiu mají studenti v několika zemích Evropy i mimo ni a jak vysoké školné platí za studium.Téměř ve všech členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) platí studenti nemalé školné za studium na vysoké škole. Například Velká Británie schválila od roku 2012 zdvojnásobení až ztrojnásobení školného jako součást vládního plánu stabilizace univerzitních financí. Studenti zde platí nejvyšší školné v Evropě. Druhé nejvyšší školné v rámci Evropy vybírá v Nizozemí (průměrně 1 861 dolarů ročně, tedy přibližně 36 tisíc korun). Na severu Evropy (Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko) studenti školné neplatí a zároveň mohou využít štědré veřejné podpory. Na druhou stranu se zde ovšem odvádějí vysoké daně z příjmu. Dánsko a Švédsko se nicméně rozhodly navýšit zdroje financování vysokých škol zavedením školného pro zahraniční studenty. Kromě České Republiky neplatí školné také studenti bakalářských programů v Irsku. Ve Spojených státech se pohybuje průměrná roční výše školného na veřejných vysokých školách nad hranicí 6 tisíc dolarů. V Austrálii a Kanadě platí studenti ročně okolo 4 tisíc dolarů.
Průměrná roční výše školného na veřejných VŠ ve vybraných zemích OECD v akademickém roce 2008/09  (v USD)
Austrálie: 4 222
Francie: 190 až 1 309
Itálie: 1 289
Japonsko: 4 602
Kanada: 3 774
Korea: 5 193
Nizozemí: 1 861
Nový Zéland: 3 031
Španělsko: 1 052
Švýcarsko: 889
USA: 6 312
Zdroj: Education at a Glance, 2012