Dne 01.01.2013 vstoupil v platnost zákon č.350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Jedná se o rozsáhlou novelu, která poměrně zásadně zasahuje do povolovacího procesu.
Tato novela mj. zasahuje do rozsahu staveb, které je možné realizovat pouze na základě rozhodnutí či jiného opatření o umístění stavby, upravila rozsah staveb, které nevyžadují ani umístění dle stavebního zákona, ovšem za předpokladu splnění určitých podmínek, upravila postup při povolování staveb  prostřednictvím autorizovaného inspektora, atd. Jak jsme již v jednom z našich předchozích příspěvků informovali, novelou došlo i ke změně výše správních poplatků dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích.Vzhledem k tomu, že orientace v těchto změnách je složitá, doporučujeme všem, kteří plánují stavět, a to jak novostavbu tak provádět stavební úpravy, udržovací práce apod., a stavební zákon pro ně není srozumitelným návodem jak projít povolovacím procesem, aby se na nás obrátili se svým dotazem a my se budeme snažit obratem srozumitelně odpovědět. Je možné nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Veškeré kontakty najdete na adrese http://www.letnany.cz/clanky.php?clanek=odbory-odbor-vystavby-a-uzemniho-rozhodovani
Zdroj:letnany.cz