Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

bahok 2Spolek Zdravé Letňany,  zásadně nesouhlasí s možným předáním areálu "Bahok" v Malkovského ulici společnosti CPI Byty a. s.. Tento areál poskytuje občanům důležité občanské služby, které jsou v této blízkosti sídliště nenahraditelné. 

dopis který byl předán v termínu na podatelku MČ Praha 18

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

Bechyňská 639

199 00 Praha 9 - Letňany

Záměr směnit pozemky

Na úřední desce je vyvěšen záměr na směnu pozemků mezi městskou částí Letňany a firmou CPI Byty. Konkrétně, městská část Praha 18 zveřejňuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění záměr směnit pozemky ve vlastnictví hl.m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 18 za pozemky ve vlastnictví společnosti CPI BYTY a.s., IČO 05327776. MČ Praha 18 má záměr směnit pozemky parc. č. 626/3, parc. č. 672/50 včetně stavby č. p. 608, parc. č. 672/90, parc. č. 672/125, parc. č. 672/126, parc. č. 672/127, parc. č. 757/76, parc. č. 757/78 včetně stavby bez č. p./č. ev., parc. č. 757/117 včetně stavby bez č. p./č. ev. a parc. č. 814/3, vše k. ú. Letňany a ve vlastnictví hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 18, IČO 002 31 321, za pozemek parc. č. 672/30 včetně na něm stojící stavby č. p. 899 a další pozemky ve vlastnictví společnosti CPI BYTY, a.s., IČO 053 27 776.

Spolek Zdravé Letňany zásadně nesouhlasí s možným předáním areálu "Bahok" v Malkovského ulici společnosti CPI Byty a. s.. Tento areál poskytuje občanům důležité služby a bylo by škoda, aby zde vznikl další výškový dům jako o kus dál v Malkovského a Křivoklátské, a to na daleko větší ploše.

Podle našeho názoru by šlo o „tunelování“ občanské vybavenosti, kdy se městská část vzdává služeb občanům, aby umožnila další přemrštěnou výstavbu. Řádný hospodář na radnici by dělal pravý opak.

Pokud se záměr uskuteční, radnice vymění areál za sáňkovací kopec a zbylý pavilon školky Místecká, což by byla velmi špatná výměna vzhledem k tomu, že město ústy náměstka primátora Hlaváčka přislíbilo pomoc se zabráněním výstavbě ve vnitrobloku vedle školky Místecká. Po schválení metropolitního plánu vznikne navíc odlišná situace při zvýšení ochrany zeleně ve vnitroblocích.

Pokud chce radnice pomoci lékařům v Místecké, mohlo by další zdravotní středisko vzniknout právě nástavbou na Bahoku. Prací radnice je právě rozvíjet občanskou vybavenost.

Letňanská radnice by směnou postupovala podle stejného scénáře jako v případě klíčového pozemku mezi Tupolevovou a Kbelskou, který poskytla developerovi výměnou za nepotřebné pozemky u Veselské ulice. Slibovala, že na získaných pozemcích bude točna autobusu, ale to se nakonec nestalo. Na bývalém obecním pozemku mezi Tupolevovou a Kbelskou podle informací z městské části současná letňanská koalice prosazuje výstavbu do výšky 12 podlaží.

Směna neřeší hlavní problém na pozemcích společnosti CPI, jímž je zástavba veřejného parkoviště dvou stovek automobilů v Jančově ulici. K této záležitosti se jasně vyjádřilo 1500 petentů, ZHMP i ZMČ Prahy 18.

Na vědomí: hlavní město Praha, náměstek primátora Petr Hlaváček, radní Adam Zábranský, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1

Související článek: ZDE