Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Svolání zasedání

Zastupitelstva městské části Praha 18

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám

zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy

Termín konání:     12. prosince 2022 (pondělí) od 18.00 hodin

Navržený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)
  3. Informace
  4. Dotazy a podněty členů ZMČ
  5. Dotazy a podněty občanů
  6. Závěr

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

V Praze 30. listopadu 2022

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta městské části Praha 18

Program:

 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023

starosta Kučera

 

Vlastní úpravy rozpočtu

starosta Kučera

 

Zmocnění RMČ při úpravách rozpočtu MČ

starosta Kučera

 

Bezúplatný převod majetku Zařízení školního stravování v Letňanech

místostarosta Lněnička

 

Bezúplatný převod majetku ZŠ G. F. Fajtla DFC

místostarosta Lněnička

 

Bezúplatný převod majetku MŠ Malkovského

místostarosta Lněnička

 

Dotace na energie a služby pro MŠ Malkovského

místostarosta Lněnička

 

Odpis dluhu

místostarosta Lněnička

 

Programy dotací pro rok 2023 v oblasti kultury a volného času a podmínky pro jejich poskytnutí

místostarostka Lojková

 

Programy dotací pro rok 2023 v sociální oblasti a podmínky pro jejich poskytnutí

místostarostka Lojková

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.

místostarosta Nekolný

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.

místostarosta Nekolný

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská teplárenská a.s.

místostarosta Nekolný

 

Smlouva o budoucí kupní smlouvě CENTRAL GROUP 74. investiční a.s.

místostarosta Nekolný

 

Smlouva o zřízení služebnosti – CETIN, a.s.

radní Halama

 

Kupní smlouva – Rezidence Veselská, s.r.o.

radní Halama

 

Programy dotací pro rok 2023 v oblasti sportu a podmínky pro jejich poskytnutí

radní Lukešová

 

Personální změny ve výborech ZMČ

NVV