Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

alcaponeprst„Komunální volby jsou vrcholným aktem zastupitelské demokracie, po němž Letňany, bez ohledu na jeho výsledek, vždycky nakonec ovládá Středočech Lněnička.“ – neznámý autor obeznámený s letňanskými reáliemi
 
Tohle lehce ironické konstatování z jednoho našeho předvolebního postu se ukázalo jako prorocké.
Když jsme všichni minulý víkend netrpělivě sledovali průběh sčítání hlasů, s každým sečteným okrskem rostla naše naděje, že minimálně dílčí změna je v Letňanech možná. Společně s Vámi jsme měli radost, že obě kandidátky usilující o skutečnou změnu v Letňanech získaly 40 % mandátů.
Bohužel strany stávající koalice, tedy ODS pro Letňany, ANO, tohle je Praha 18 a TOP 09 Letňany získaly celkem 12 mandátů a tedy těsnou většinu. Již během volební noci se tyto strany předběžně dohodly na základních obrysech dalšího fungování.
I přes nevýhodnou startovací pozici jsme společně po dohodě s Piráti z Letňan vstoupili do jednání se všemi zvolenými subjekty. Od začátku však bylo ze stran současné koalice patrné, že s námi příliš jednat nechtějí, protože preferují pokračování stávajícího směřování Letňan. Stejně tak jejich proklamace zpětně nemůžeme považovat za příliš upřímné.
Přestože jsme volby vyhráli, byli jsme realističtí a dokázali si spočítat mandáty. Proto jsme byli připraveni ustoupit, abychom pomohli vytvořit takové řešení, které přinese alespoň část změn, po kterých jste Vy, naši voliči, společně s námi volali.
Byli jsme ochotní vzdát se postu starosty, většinového či paritního zastoupení v Radě, někteří naši zvolení zastupitelé byli připraveni v zájmu celku svou roli upozadit, pokud je jiné strany nevnímají pozitivně, dokonce ve vztahu k ANO, tohle je Praha 18 byli naši partneři Piráti z Letňan ochotni odejít do opozice, aby neblokovali vznik řešení stranickou podmínkou nebýt v Radě s obžalovaným politikem.
Jediné, co jsme nikomu nenabízeli a nabízet nemohli, byl jeho osobní prospěch na úkor zájmů Letňan.
Včera odpoledne jsme zaslali druhému v pořadí, tedy ANO, tohle je Praha 18, před dnešním plánovaným jednáním nabídku koaliční smlouvy, kde všech 7 našich zvolených zastupitelů potvrdilo zájem vytvořit koalici, ve které bude mít ANO, tohle je Praha 18 starostu a většinu v Radě s otevřenou možností nabídnout jedno místo v Radě jinému subjektu (TOP 09 Letňany).
Bohužel dnes ráno nám lídr ANO, tohle je Praha 18 Zdeněk Kučera, starosta Prahy 18 - Letňany oznámil, že ANO, tohle je Praha 18, ODS pro Letňany a TOP 09 Letňany se rozhodly utvořit pro následující volební období koalici na stávajícím půdorysu. Jinak řečeno, přestože jsme ANO, tohle je Praha 18 nabídli mnohem výhodnější podmínky, než má ve variantě, která nakonec zvítězila, rozhodlo se ANO, tohle je Praha 18 a potažmo i TOP 09 Letňany pokračovat ve spolupráci s ODS pro Letňany a především Ondřejem Lněničkou.
Pokud by se náhodou někdo z 12 koaličních zastupitelů rozhodl zlobit, koalice si svou většinu pojistila pozicí uvolněného předsedy výboru pro zastupitele, který nám nenechá ukrást Letňany.
Toto rozhodnutí ANO, tohle je Praha 18 a TOP 09 Letňany je jasným signálem, že i přes sliby deklamované při volební kampani ani ANO, tohle je Praha 18, ani TOP 09 Letňany nemají ani v nejmenším zájem opustit náruč Ondřeje Lněničky a změnit směřování Letňan.
Určitě se nyní znovu objeví řada nesmyslných argumentů, proč spolupráce s námi není možná. Jedinou pravdou ale je, že jsme zcela záměrně všechny pochybnosti při jednání vyvraceli a ukazovali, že pravdivá nejsou a být nemohou.
Rozhodnutí většiny musíme respektovat, i když mu nerozumíme. Zároveň se Vám všem musíme omluvit, protože se nám změnit směřování Letňan nepodařilo. Opravdu nás to mrzí, byť jsme dost dobře nemohli nabídnout více a i za to nabídnuté nás mnozí budete možná kritizovat.
Situace je o to horší, že přestože jsme od Vás získali silnější důvěru, než minule, bohužel znovu v Letňanech zvítězily zájmy jiné a jiných.
Pro nás všechny zvolené zastupitele nyní nastává čas, abychom Vaši důvěru pokud možno alespoň trochu udrželi. Chápeme, že budete zklamaní a řada z Vás naštvaná.
Nic to nemění na naší vůli a ochotě pracovat v Zastupitelstvu tak jako doposud a bojovat za každou dobrou věc, resp. proti každé špatné věci, která se objeví.
K tomu jsme se Vám zavázali a to také splníme!
 
Co připravuje staronové vedení letňanské radnice:  ZDE