Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Lněnička

 

 

 

 

 

 

LNĚNIČKOVY VĚŽÁKY aneb KDO CHCE UKRÁST LETŇANY👇👇👇

  

 • Rezidence Malkovského (56 bytů, 12 pater)
 • Rezidence Jančova (13 000 m2 hrubé podlažní plochy, cca 150 bytů, 8 pater)
 • Bahok / sáňkovací kopec (25 000 m2 HPP, cca 300 bytů, 12 pater)
 • Pražské vzdělávací středisko (bytový dům, 7 000 m2 HPP, cca 70 bytů, 6 pater)
 • Letňany západ (300 000 m2 HPP, cca 5 000 bytů, 12 pater)
 • JTH Letňany (59 000 m2 HPP, cca 1 000 bytů, 9-12 pater)
 • Projekt U Lesoparku (dalších 17 rodinných domů)
 • Projekt Moravská stavební (30 rodinných domů)
 • Projekt Avia City (cca 900 000 m2 HPP, cca 7 000 bytů, 6-12 pater)
 • Projekt Lemant (93 000 m2, 1463 bytů, 7 pater)
 • Projekt Rýmařovská (154 bytů, 15 pater)

V právě končícím volebním období projednávalo letňanské zastupitelstvo celou řadu developerských záměrů. Ačkoliv by se mohlo zdát, že situace ještě není tragická, pokud přijmete naši pozvánku a projdete si s námi to, co Letňany může čekat, možná dojdete ke stejnému závěru jako my. Takhle to prostě nejde

Z úst koaličních zastupitelů můžete slyšet, že končící období nebylo vůbec špatné a že se postavilo jen několik desítek nových bytů. To je samozřejmě pravda, nicméně na další tisíce se zadělalo a to už se prezentuje o poznání hůře.

Možná jste si všimli, že jsme se snažili nereagovat na špinavou a ve své drtivě většině lživou kampaň, kterou zejména jeden koaliční politik a jeho trollí letka vedou proti naší kandidátce i jednotlivým kandidátům. Jsme přesvědčení, že další dohadovaní nejen k ničemu nepovede, ale veřejný prostor jen a jen otráví a to je to, čeho chtějí naši soupeři dosáhnout.

Proti pravdě se argumenty bojuje velmi obtížně, proto musí nastoupit osobní útoky, zesměšňování a lži. Pro nás je to ale důkaz, že svou práci děláme dobře a že se nás druhá strana, která se rozhodla z developerů udělat své kamarády, obává. A pro občany Letňan to pak znamená, že naše práce není nejen zbytečná, ale že má i své výsledky.

Vždy totiž platí, že ukázaná platí. O tom, co se chystá a jaké kroky činíme, vás průběžně informujeme. Níže popsané tak může brát nejen jako rekapitulaci toho, co nás všechny čeká, pokud politici nakloněním developerům znovu ovládnou Letňany, ale také jako výčet toho, co nám podařilo pro nás všechny, občany Letňan, zachránit, oddálit či zlidštit.

Budou to Vaše hlasy, které rozhodnou o tom, jakým směrem se Letňany po volbách vydají. My se určitě jinak chovat nebudeme a současná koalice také ne. Půjde tedy více než kdy jindy o volbu, zda z Letňan bude místo o velikosti krajského města bez odpovídající infrastruktury, nebo místo, kde se dá žít a které se rozvíjí udržitelně, smysluplně a nikoliv na úkor stávajících občanů.

Nyní se však již vydejme společně na ne příliš veselou cestu po Letňanech 😊 A aby Vás cesta bavila, máme pro Vás malou hru. Zkuste nám napsat, co podle Vás většinu níže uvedených projektů spojuje (samozřejmě kromě vstřícného postoje současného vedení radnice a naše boje proti těmto projektům).

🔹 REZIDENCE MALKOVSKÉHO (56 bytů, 12 pater)

Výšková budova místo bývalé výměníkové stanice na rohu ulic Malkovského a Krausova je jedním z projektů, který se již realizuje. Na příkladu tohoto projektu je vidět, jaké reálné dopady má víceméně jakýkoliv projekt v Letňanech, pokud se začne realizovat - samozřejmé prodlužování záboru veřejných ploch, nepořádek, prach, hluk, nerespektování dopravních opatření, špinavé a od stavební techniky poškozené chodníky i silnice.

I když se opakovaně na tyto nedostatky upozorňujeme, radnice nemá potřeba je jakkoliv řešit. To se musí změnit. Pokud už se projekt dostane do realizační fáze, stavebník se nesmí dovolit cokoliv s tím, že mu to v klidu projde.

Malkového

🔹 REZIDENCE JANČOVA (13 000 m2 HPP, cca 150 bytů, 8 pater)

Ačkoliv se současná radnice snaží vytvářet dojem, že nic jiného, než jednostranně výhodná dohoda s CPI není možná, opak je pravdou. Realizace tohoto projektu je možná pouze s účinnou spoluprací radnice, zejména s umožněním vybudování náhradních parkovacích ploch za ty, které jsou na současném parkovišti vázány na nástavbové byty. Pokud toto radnice neumožní, plochu nebude možné zastavět.

V minulém období jsme prosadili v zastupitelstvu usnesení, které zavazovalo vedení radnice odmítnout snahy plochy zastavět. Tím se podařilo apetit investora alespoň částečně zmírnit. Vedení radnice však i nadále podniká aktivní kroky, aby zájmům developera vyhovělo. To se musí změnit. Zastavění tohoto parkoviště bytovými domy a zánik parkoviště by bylo katastrofou pro široké okolí. Budeme i nadále odmítat snahy vyjít investorovi vstříc a naopak uděláme vše proto, aby k zastavění parkoviště nedošlo, což je ostatně v souladu s peticí, se kterou někteří naši zastupitelé autorům petice pomáhali.

 

🔹 BAHOK / SÁŇKOVACÍ KOPEC (25 000 m2 HPP, cca 300 bytů, 12 pater)

Současné vedení radnice celkem umně vytváří příběhy, které mají na oko odůvodnit jejich kroky. V případě CPI jde primárně o vypořádání pozemků (nechme teď stranou lživou kampaň o podílu jednoho z našich kandidátů na současném stavu), nicméně k němu lze dojít i jinými způsoby, které aktivně řešíme zejména s HMP (ne opravdu nejde přijít na jednání pražského zastupitelstva, bez jakýchkoliv jednání si říct o půl miliardy a divit se, že to neprošlo).

Snaha zastavět sáňkovací kopec není žádnou novinkou. Pokud by to bylo tak snadné, jak vedení radnice říká v souvislosti s tlakem na uzavření dohody s CPI, už by tam bytové domy stály. Nicméně ono to tak snadné není a proto tam žádné domy nestojí a pokud opět radnice nevyjde developerovi vstříc, ani tam žádné postaveny nebudou.

Toho si je CPI dobře vědomo a proto společně s vedením radnice rozehrálo příběh o tom, že buď schválíme nevýhodnou dohodu o převedení pozemků, umožníme zástavbu v Jančově a převedeme na CPI areál Bahok i s pozemky (kde vznikne obří bytový dům o cca 200 bytech velikost 3+kk), nebo zastaví sáňkovací kopec a bude se s námi soudit o neoprávněné využívání jejich pozemků.

Tato hra je ale falešná a jejím cílem je pouze vyřešit problémy CPI s realizací projektů v Jančově a na sáňkovacím kopci a zbavit se bezcenných pozemků, o které by se CPI muselo starat. Opakovaně jsme proti tomuto záměru vystoupili a společně s dalšími, kteří se v této věci angažovali, jsme vytvořili tlak, který vedl k odložení tohoto pouze pro CPI výhodného projektu.

Odložení ovšem neznamená zrušení. V dalším období se určitě snaha CPI obnoví a bude záležet pouze na tom, kdo bude na straně Letňan partnerem pro diskusi. Pokud to bude stávající vedení radnice, směna a projekty se zrealizují. Pokud budeme partnerem my, prosadíme i ve spolupráci s HMP takové řešení, které nepovede k nesmyslné zástavbě ve stabilizovaném území a zároveň dlouhodobě vyřeší problém pozemkové držby CPI v rámci letňanského sídliště.

bahok

 

🔹 PRAŽSKÉ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO (bytový dům, 7 000 m2 HPP, cca 70 bytů, 6 pater)

Nedaleko Bahoku na rohu ulic Křivoklátská a Tupolevova je pozemek, který byl v posledních letech spíše ostudou Letňan. Jeho vlastník o něj příliš nepečoval, nechal ho zarůst atd. Nicméně pod rouškou této „péče“ se skrývá developerský projekt ukrajinských vlastníků vedoucí k zastavění plochy bytovým domem.

Předminulé vedení proti tomuto projektu úspěšně bojovalo a neumožnilo vlastníkům projekt napojit na veřejné komunikace, což jim znemožnilo získat stavební povolení. Vlastníci zažalovali městskou část a výsledkem byl nezákonný rozsudek, resp. rozsudek jehož realizací by došlo k porušení několika zákonů a vyhlášek.

I přesto se současné vedení radnice rozhodlo uznat nárok vlastníků a podpořit jejich výstavbu. Opět jsme v situaci, kdy bez spolupráce radnice by takový projekt nevznikl. Ačkoliv jsme s tímto postupem nesouhlasili, vedení radnice nelenilo a uzavřelo s vlastníky dokonce smlouvu o spolupráci.

Nicméně ani zde ještě není pozdě podporu radnice zastavit a realizaci projektu zastavit. Nicméně k tomu potřebujeme mandát a většinu hlasů v zastupitelstvu. Pokud je získáme, budeme pokračovat v našem odporu k tomuto projektu a uděláme vše možné pro jeho zastavení.

Pražské vzdělávací středisko

🔹 LETŇANY ZÁPAD (300 000 m2 HPP, cca 5 000 bytů, 12 pater)

Tento projekt je potřeba označit jako skutečný majstštyk místostarosty Lněničky. Zatímco v minulém období zastupoval vlastníky pozemků a dojednával jejich prodej za provizi, v tomto období svou snahu povýšil na aktivní podporu obou developerů Penta a Central Group.

Nejprve jsme byli svědky směny pozemků s výhodností jakou Svět neviděl. Zatímco Letňany přenechaly Central Group bývalou úvozovou cestu dělící celý cca 40 ha pozemek na dvě části a který má logicky naprosto klíčovou roli při prosazování čehokoliv v tomto území jako celku, na oplátku jsme získali pozemek pro obratiště autobusů v Nových Letňanech, které nejenže dosud nevzniklo, ale jeho realizace bude velmi obtížná, ne-li nemožná. Nicméně srdceryvný příběh zafungoval a koaliční většina s tím souhlasila.

A zatímco u našich pozemků můžeme pozorovat pouze rostoucí plevel, developeři již aktivně pracují na změně územního plánu, který jim přinese zisk v podobě vysokých jednotek miliard, místostarosta Lněnička pojišťuje postoj Letňan sérií smluv a dodatků, z nichž každá je ta nejvýhodnější, jaká jen může být. Ačkoliv při každém projednávání jsme opakovali, že příspěvek developera je směšný, odpovědí nám bylo jen zesměšňování a konstatování, že už tohle je víc, než je možné.

Slabinou této argumentace ale bylo to, že každý dodatek byl co do příspěvku developera bohatší. Důvodem bylo samozřejmě to, že hodnota kontribuce byla výrazně pod hranicí stanovenou Prahou a tak developer se skřípěním zubů na to nakonec musel přistoupit. Kdyby však záleželo na něm a místostarostovi Lněničkovi, bude kontribuce zhruba čtvrtinová.

Nicméně aby developer tak nesmutnil, podařilo se místostarostovi Lněničkovi alespoň dosáhnout toho, že majitelé obou společností nemusí za závazky schránkové firmy nijak ručit a také ze smlouvy zmizely sankce pro developera. Inu pořádek musí být.

Náš odpor na letňanském zastupitelstvu byl opakovaně bohužel marný. Pro současnou koalici jde o klíčový projekt, který se musí zrealizovat stůj co stůj.

Na rozdíl od Letňan jsme však narazili na pochopení na úrovni Prahy. Té se takový projekt zrovna nepozdává a v návrhu metropolitního plánu počítá s realizaci výrazně menšího projektu. Alespoň toho se podařilo dosáhnout.

Nebylo by to ale současné vedení radnice, aby se nepokusilo zájmy developerů prosadit. Naštěstí se nám námitku k metropolitnímu plánu směřující k realizaci projektu podle představ developera, podařilo zamítnout, resp. současnému vedení neprosadit.

Letňany západ

🔹 JTH LETŇANY (59 000 m2 HPP, cca 1 000 bytů, 9-12 pater)

Trojúhelník mezi ulicemi Strakova, Tupolevova a Veselská se stal zájmem developerů poté, co se OCL rozhodlo tento pozemek prodat. Územní plán na něm takovou výstavbu neumožňuje, nicméně projektu se ujal na severu Čech velmi dobře známý developer Třešňák a krátce po nákupu pozemků se začaly dít věci.

Aby vůbec mohl o změnu územního plánu požádat, musí tuto žádost podat městská část. Jaký zájem na tom městská část má? Samozřejmě žádný. Na řadu tedy musel přijít srdceryvný příběh o tom, že když tam nebudou byty, někdo tam postaví další obchodní plochy a to by bylo strašné.

I když bylo vše šité horkou jehlou a napoprvé byla žádost o změnu územního plánu schválena s chybnými čísly pozemků, napodruhé už vše bylo v pořádku a vedení radnice tuto žádost o změnu územního plánu prosadila i přes naše oprávněné protesty.

I zde se nám ale podařilo ve spolupráci s vedením Prahy zajistit, že Praha tuto žádost smetla ze stolu. Nicméně pokud se po volbách situace změní, budeme svědky toho, že příběh se znovu vynoří. Pokud však ve vedení naší radnice nebudou přátelé developerů, může tento příběh usnout na minimálně velmi dlouho.

JTH Letňany

🔹 PROJEKT U LESOPARKU (dalších 17 rodinných domů)

Ačkoliv jde svým rozsahem o spíše malou záležitost, je pro celé minulé období a přístup radnice víc, než signifikantní. Developer Dvořák nasliboval v rámci svého projektu hory doly, nicméně k plnění svých slibů se moc neměl. Proto musely Letňany vynaložit téměř 100 milionů na výstavbu školky v lokalitě, ačkoliv ji sliboval developer. Normální přístup do lokality, občanská vybavenost či napojení na MHD zůstávají v mlze.

Předmětem tohoto projektu je úzký pruh mezi v tuto chvíli posledními domy a železniční tratí. V projektu bylo slibováno, že půjde o volnou oddechovou plochu a s tím také počítali ti, kteří si zde parcely zakoupili. Developer však změnil názor a rozhodl se, že by zde postavil několik desítek dalších rodinných domů. Proti tomu se zvedl občanský odpor, který jsme opakovaně podpořili.

I zde pak přispěchala na pomoc radnice a přestože developer jedná v rozporu se svými sliby, opět se vytvořil imaginární příběh o tom, jak bez stavby bude hůř. Vedení radnice opakovaně záměr podpořilo, Praha i po našich apelech ho opakovaně zamítla. Skoro by se dalo říct, že vedení radnice si zde zkouší hru hlavou proti zdi. Nicméně i zde platí, že při pro developera příznivé konstelaci v Letňanech a na Praze to zkusí znovu. Za nás můžeme říct pouze to, že naši podporu rozhodně nezíská.

 

🔹 PROJEKT MORAVSKÁ STAVEBNÍ (30 rodinných domů)

Další z projektů, který se již realizuje v lokalitě Letňany východ za stávající novou výstavbou společně s projektem Central Group. Proč tento projekt zmiňujeme? I zde se developer pokusil změnit územní plán a doplnit projekt a dva bytové domy. Vedení radnice tento záměr podpořilo, nicméně Praha byla proti. Zlé jazyky tvrdí, že jeden z rodinných domů zde zakoupil vysoký představitel naší radnice.

Projekt Moravská stavební

🔹 PROJEKT AVIA CITY (cca 900 000 m2 HPP, cca 7 000 bytů, 6-12 pater)

Projekt regenerace průmyslového areálu Avia považujeme obecně za jeden z mála smysluplných. Zatímco většina ostatních velkých projektů plánuje zastavění polí, tento projekt je klasickým brownfields. Přestože nám projekt alespoň nějaký smysl dává, reálně se bojíme jeho velikosti, která nám přijde nepřiměřená.

Nicméně proto ho zmínit nechceme. Mohli jste zaznamenat z úst vedení radnice, že jde o projekt, který jako Zdravé Letňany tlačíme. Je to samozřejmě nesmysl, stačí si přečíst podmínky, které jsme vetknuli do návrhu referenda a i podprůměrně inteligentnímu člověku je jasné, že tomu tak není.

Současné vedení radnice se naopak staví do pozice toho, kdo projekt nechce. Jaká je však realita? Když se projednávaly připomínky k metropolitnímu plánu, Zdravé Letňany k tomuto projektu připravily několik připomínek, které měly snížit podlažnost projektu, nebo třeba zvětšit ploch parku, který by v projektu měl být. A ano hádáte správně. Zatímco my označování jako podpůrci projektu jsme chtěli od developera ústupky, současné vedení radnice to nepodpořilo a ústy místostarosty Lněničky jsme byli varováni, že by takový postup mohl poškodit pozici Letňan při vyjednávání s developerem. Navíc si Ondřej Lněnička na magistrátu stěžoval, že jsou to právě Zdravé Letňany, kdo výstavbu blokuje.

Inu musíme se opakovat: ukázaná platí.

avia City

 🔹 DALŠÍ ZÁMĚRY

Mezi další projekty patří výstavba v části Avie pod investorem Lemant (93 000 m2 HPP, 1463 bytů, 7 pater) a patnáctipodlažní dům v Rýmařovské ulici (154 bytů). Věžák v Rýmařovské si radní odsouhlasili na poslední chvíli minulý týden!

Velké otazníky jsou nad další novou čtvrtí v okolí metra Letňany a ještě záměrem výstavby na letňanském letišti.