Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

fizlserenalidi4Po přečtení článků v Letńanských listech na fb, velkoplošných reklam a shlednutí  videí z peněz daňových poplatníků se dovolujeme Vám postupně nabídnout několik starších příspěvků   kde se píše o aktivitách  naší letňanské radnice a taky se  dovolujeme si vám připomenout jeden slogan,  Slibem nezarmoutíš.

 

Financování bazénu Letňany Lagoon není systémově řešeno a to již několik volebních období. Lagoon je sice částečně dotován MHMP a MČ Letňany, ale i tak se v důsledku omezení vstupu kvůli proticovidovým opatřením a současně snížení magistrátní dotace dostal do vážných potíží. Ke snížení dotací došlo kvůli režimu „de minimis“ t. j. omezení veřejné podpory poskytované ze strany hl. m. Prahy.


Společnost LETŇANY LAGOON, s.r.o. se proto 16. 08. 2021 obrátila na RADU MČ Praha 18 s žádostí o finanční pomoc. Rada MČ Lagoonu finanční podporu potvrdila. Dále RMČ uložila radnímu Nekolnému ve prospěch Lagoonu konat a to směrem k magistrátu Hl. m. Prahy, jeho orgánům a k Národní sportovní agentuře. Pro tento úkol hlasovali všichni členové rady MČ.


Jak dopadl na konci roku 2021 bazén Lagoon všichni víme a tak podrobněji podívejme na to, jak radní Nekolný plnil úkoly svěřené mu radou, tedy jak vykonával práci, za kterou je placen. Je třeba ještě dodat, že pan Nekolný (ANO) je nejen zastupitel a radní Letňan, ale i člen Výboru pro sport, člen Komise Rady HMP pro sport a zároveň je i zvolený zastupitel MHMP .


Jednání Výboru pro sport MHMP
1. Zápis z 8. jednání Výboru pro sport MHMP 9. 11. 2021 - Nekolný: přítomen, Lagoon neprojednával. Na jednání výboru radní Nekolný pouze podpořil tenisový turnaj

2. Zápis z 9. jednání Výboru pro sport MHMP 14. 12. 2021 - Nekolný : nepřítomen
Na tomto klíčovém výboru se např. řešily v bodě 5. informace o dostavbě bazénu na Šutce, investiční granty pro sport, výstavba sportovní haly Přípotoční a také problém financování sportoviště v době energetické krize


Jednání komise Rady HMP
1. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 17. 5. 2021: Nekolný nepřítomen


2. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 29. 6. 2021: Nekolný nepřítomen


3. Zápis z jednání komise Rady HMP pro sport ze dne 20. 10. 2021: Nekolný přítomen,

Problematika Lagoonu se na jednání opět neprojednávala, na jednání byla projednána pouze žádost AVE s . r. o. a dotace 300 000,- Kč na turnaj seniorů v šachu


Vzhledem k tomu, že zastupitel Nekolný, ačkoliv dostal od RMČ Letňany přímo za úkol řešit problematiku Lagoonu ve výborech a komisích, vůbec Lagoon ani letňanský sport dle zápisů z programů neřešil a na jednání mnohdy ani nechodil. Naskýtá se otázka: je nám takového zástupce na MHMP vůbec třeba?