Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

ZL Deutsch 2 kopieMilí Leťňanští, pokračujeme v představování našich kandidátů pro letošní komunální volby. Číslem 4 na kandidátce č. 4 je Olaf Deutsch.

Olaf Deutsch

Zakladatel spolku Zdravé Letňany se do Letňan přestěhoval před 19 lety ze severu Čech. Je vedoucím Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Do regionální politiky se zapojil v roce 2006 a již třetí volební období je zastupitelem. S jeho prací jste se dlouho setkávali v Letňanských listech, pro které pracoval jako redaktor a fotograf. Byl i členem kulturní komise a výboru pro transparentnost radnice a výběrová řízení.

Zastává názor, že Letňanští musejí mít nejen přehled o tom, za co se utrácejí veřejné prostředky, ale i jak dopadlo výběrové řízení, nebo kdo pracuje na zadaných zakázkách. Pilířem lokální kultury musejí být místní spolky, které bude radnice podporovat. Rád by také vytvořil letňanské komunitní centrum.

Zdravé Letňany mají ve volbách číslo 4. Číslo 4 je volba Z(z)dravých Letňan.