Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

 

Volební program 2022

Zdravé Letňany s podporou PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, Zelení, STAN a nezávislých kandidátů

Rozvoj městské části: nechceme z Letňan druhé Jižní Město

 • Praha je jedním z nejbohatších regionů v Evropě, bohužel to v naší MČ není vidět. Nemůžeme se spokojit s tím, aby Letňany byly pouhou „ubytovnou“, pojďme to společně změnit!
 • Vytvoříme strategický plán rozvoje naší MČ s důrazem na prvky občanské vybavenosti.
 • Podpoříme jakýkoliv krok, který zastaví zahušťování stávající zástavby novými bytovými domy
 • Stavět se může jen s rozumem a na základě kvalitních a udržitelných rozvojových plánů, které nepřinesou stávajícím obyvatelům další zátěž
 • Nepodpoříme žádnou výstavbu, jejíž součástí nebude odpovídající občanská vybavenosti a dopravní infrastruktura. Nelze již připustit, aby MČ vykupovala draze pozemky pod místními komunikacemi a chodníky.
 • Každý developer se musí podílet na investicích v okolí svého záměru. Nedopustíme změny územního plánu bez participativního projednání s občany
 • Nelze se zaměřit pouze na jeden segment problematiky rozvoje (např. školství), je potřeba komplexnější pohled na vývoj a budoucnost naší MČ

 element letnany

 

Doprava: Rozvíjet se musí infrastruktura pro veřejnou i individuální dopravu

 • Dostat lidi do MHD pomůže rychlá tramvajová trať do Kobylis po rozšířené Veselské ulici, dál budou cestující moci přestoupit na metro nebo pokračovat tramvají do centra, na Prahu 6, na Prahu 8. Podařilo se nám tuto trať dostat do všech městských plánů. Teď se musí začít projektovat.
 • Je potřeba kompletně rekonstruovat železniční trať z Čakovic do centra a vybudovat zastávku na Havraňáku pro novou výstavbu. Vlak je v Praze rychlejší než metro. Budeme se snažit tento projekt maximálně urychlit.
 • Díky rychlé MHD bude míň aut na silnicích, ale řada lidí autem jezdit musí, například kvůli práci. Pro ně je potřeba vybudovat severní obchvat Čakovic (aby sem auta pokud možno nepřijela), ale hlavně východní obchvat Letňan přes areál Letov ke kruhovému objezdu u metra. Tím se zklidní provoz ve starých Letňanech.
 • Musíme chránit parkovací místa a hledat místo pro nová. Současná radnice souhlasila se zastavěním parkoviště v Jančově a je tu tlak na další plochy. Parkoviště v Jančově ulici je nutné zachovat.
 • Musíme dostavět napojení od ulice Miroslava Hajna lávkou do Čakovic a od Rýmařovské lávkou na Střížkov.
 • Provedeme revizi systému zpoplatněného parkování s cílem eliminovat alespoň ty největší problémy a nelogičnosti.
 • Nepodpoříme jakékoliv dopravní opatření, jehož důsledkem by bylo zvýšení intenzity individuální dopravy v Letňanech (například zprůjezdnění areálu Avia).
 • Požádali jsme město o zanesení prodlouženi trasy metra do územního plánu. Trasa by podle nás měla vést od Nádraží Čakovice se zastávkou na Veselské, Tupolevově a Novém Proseku a pokračovat do Vysočan.
 • Podpoříme další rozvoj smysluplné cyklistické infrastruktury, která umožní bezpečný pohyb cyklistů na území Letňan.
 • Budeme aktivně spolupracovat s okolními městskými částmi i magistrátem na dobudování celoměstského systému bezpečné bezmotorové dopravy.

 IMGP9560

 

Prostředí pro společný život: Pořádně uklízet a opravovat a rozvíjet veřejnou zeleň

 • Zvýšíme četnost úklidu veřejných prostor a zajistíme vyšší kvalitu péče o zeleň.
 • O vysazené stromy se budeme řádně starat tak, aby jich velká číst neuschla, jak tomu bohužel často bývá
 • Péči o zeleň budeme provádět s využitím všech moderních i ověřených alternativních metod, aby zeleň byla nejen dekorativní, ale aby byla skutečnou živou přírodou. Na kraťoučko střižený trávník není vždy pro lidi a přírodu tím nejlepším řešením.
 • Údržba a opravy hřišť, mobiliáře musí probíhat průběžně po celé volební období.
 • Zahájíme revitalizaci veřejných ploch (vnitrobloky a větší ucelené plochy) s cílem zlepšit veřejné prostředí a rozšířit zelené plochy místo betonu. Naším snem je mít z Letňan jeden velký park s dostatečným počtem oddechových ploch, hřišť apod.
 • Budeme hledat a uvádět v život cesty, jak vnést do veřejného prostoru co nejvíce vodních prvků – nejen jezírek, ale i pítek, vodní mlhu a další prvky, které zpříjemní a zchladí prostředí v letních měsících.
 • Nepodpoříme žádnou snahu o zmenšování ploch stávající zeleně a to zejména ve prospěch nových staveb.
 • Budeme maximálně využívat vhodné prostory, například střechy budov ve správě MČ, k instalaci fotovoltaických elektráren a dalších a hledat další metody směřujících k energetické nezávislosti budov.
 • Budeme hledat možnosti pro zřízení komunitních zahrad.
 • Ve spolupráci s magistrátem budeme rozšiřovat systém sběru tříděného odpadu.
 • Budeme podporovat další zklidňování individuální automobilové dopravy, která patří k nejzásadnějším znečišťovatelům životního prostředí ve městech.
 • Budeme pokračovat ve snaze o rozšíření letňanského lesoparku. Aktivně se zapojíme do společných aktivit okolních městských částí a magistrátu na rozšíření lesoparku a zřizování dalších zelených ploch navazujících na území Letňan. Cílem je vybudování velké zelené plochy na pomezí Letňan, Čakovic a Kbel v mnohem větším rozsahu, než je ten dnešní

 IMGP6928

 

Školství, kultura a sport: děti na prvním místě, více peněz spolkům

 • Pro letňanské děti musí být ve školách a školkách vždy místo. Jedním z našich hlavních cílů je dostatek volných míst zajistit.
 • Podporu kulturních a sportovních akcí chceme směřovat spíše mezi větší počet menších akcí, než na několik málo monstrakcí. Budeme budovat a podporovat komunitní život v Letňanech.
 • Vybudujeme komunitní, volnočasové centrum pro občany Letňan.
 • Chceme rozšířit podporu nadaných letňanských umělců a spolků, které rozvíjejí letňanský kulturní život.
 • Spolky jsou klíčové pro komunitní rozvoj Letňan. Proto zvýšíme jejich podporu, inspirujeme vytvoření nových a budeme s nimi aktivně spolupracovat.
 • Rozšíříme podporu nadaných letňanských sportovců a sportovních klubů.
 • Budeme i nadále finančně podporovat letňanské sportovní objekty a budeme inciativně podporovat vytvoření systémového řešení na úrovni magistrátu.
 • Podpoříme vznik nového objektu pro volnočasové aktivity občanů a zejména dětí.

 IMGP5336

 

Zdravotnictví a sociální služby: více lékařů a lepší sociální služby

 • Budeme podporovat poskytovatele zdravotnických služeb ke zřizování nových zdravotnických zařízení, zejména pak ordinací pro obvodní lékaře. Za dlouhodobý cíl si klademe vybudování nové polikliniky na území Letňan.
 • Investujeme do zdraví, nikoliv do nemocí. Prosadíme lepší možnosti sportovního vyžití ať již v rámci veřejných prostranství či sportovních spolků. Rozvoj cyklostezek je jednou z našich priorit.
 • Podpoříme organizace, které se starají o seniory a znevýhodněné a jejich aktivity.
 • Podpoříme terénní sociální služby – služby v přirozeném prostředí jsou pro nás prioritou.
 • Budeme řešit potřeby lidí bez domova, které máme i v naší městské části. Navážeme spolupráci s okolními městskými částmi a zasadíme se o skutečně systémové řešení, například formou denního stacionáře.
 • Budeme podporovat terénní programy a vznik nových komunitních aktivit pro děti a mládež, dospívající, seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením.

 IMGP6496

  

 

Zdravá veřejná správa: Společně, otevřeně a pod vaší kontrolou

 • Nejen poslední volební období posílilo v Letňanech nedůvěru, která u nás ve vztahu k politice a politikům panuje. Tento stav je mimo jiné důsledkem toho, že politika je vnímána jako cizí element, kdy cizí lidé řeší naše problémy bez znalosti našeho názoru a našich přání, a navíc aniž by nám o tom pořádně řekli.
 • Radnice však nesmí být nedobytným hradem, ani tajemným kafkovským zámkem a mezi občany a jejich zástupci nesmí stát arogantní zeď plná alibistických řečí o tom, že se přeci každý může zapojit, když bude chtít.
 • Možnost kontrolovat všechny naše kroky a aktivně ovlivňovat jejich podobu považujeme za samozřejmou součást zdravé komunikace a vztahu mezi voliči a jejich zástupci.
 • Proto chceme aktivně podporovat všechny relevantní kroky, jak zlepšit možnost vašeho zapojení od zlepšení komunikace, přes otevřenost a transparentnost našich rozhodnutí a možnost kontroly všech zásadních kroků až po možnost aktivně se podílet na dalším rozvoji Letňan.

 IMGP9757