Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

Kbely cesta 2018Kdo nechce opustit Praha 9 a chce jít na krátkou prohlídku okolí může zamířit do Leteckého muzea ve Kbelích. Jenom ve stručnosti k muzeu, bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel a řada letounů patří ke světovým unikátům.

letadla 1

Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví.

Zdroj a další informace:  Letecké muzeu