Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

alcaponeprstTřaskavá informace pronikla na veřejnost. Lněňany uzavřely strategické partnerství s obcemi Zeleň a Hororčovice!

O vysvětlení jsme požádali starostu Lněňan Zdeňka Kučeravého:

„Družba Lněňan s francouzským městem Beaufor postupně vyšuměla. Proto jsme hledali nového partnera a volba padla na nedaleké obce Zeleň a Hororčovice. Proč zrovna ty? Jednak výrazně ušetříme na cestovních nákladech při vzájemných návštěvách, ale hlavně jsme nalezli významné - zejména personální - synergie. Kromě standardních vystoupení pěveckých sborů či spolupráce dobrovolných hasičů jsme se jako Lněňany rozhodli, že pomůžeme novým přátelům právě v oblasti lidských zdrojů. Proto, řečeno sportovní terminologií, "odchází na hostování“ do konce volebního období do tamních zastupitelstev kolegové Plenička (do Zeleně) a Kalický (do Hororčovic),“ uvedl Kučeravý.

K transakci se exkluzivně pro náš zpravodaj vyjádřili i oba zmínění zastupitelé. Místostarosta Plenička ji popsal následovně:

„V Zeleni bydlím už mnoho let. Lněňany, kde jsem formálně přihlášen k trvalému pobytu, ale fakticky řídím a vím tedy velmi dobře, co se v nich děje a ještě - a to mi fakt věřte - dít bude. Proto jsem včas vzal roha a přestěhoval se do Zeleně. V Zeleni mám božský klid a každé ráno dojíždím do Lněňan, které jsou pro mě už dlouho skvělým podnikatelským projektem. Bohužel ale veškeré developerské projekty, které se v Lněňanech daly vytěžit, jsem už vytěžil a protože výrazně zdražil Red Bull, což při mé spotřebě znamená velmi vysoké náklady navíc, potřebuji stabilizovat své osobní finance. Krom toho mě v mém současném působišti mají plné zuby už skoro všichni s výjimkou pana Holkeho a několika dalších mnou placených trollů. To platí nejen pro Lněňany, ale i pro magistrát a stěžují si na mě dokonce už i developeři, protože po nich chci prý už moc. V Lněňanech není už také nikdo, koho bych ještě neurazil, nepodal na něj trestní oznámení, nesoudil se s ním, neudal ho všude možně, nenapsal na něj psychopatický výlev na sociálních sítích či ve Lněňanských listech nebo ho alespoň nezavalil sáhodlouhými dadaistickými maily. Proto potřebuji změnit prostředí. Rozhodl jsem se své obrovské zkušenosti a kvality, zejména ty morální, zúročit právě ve své domovské Zeleni. Tam vidím nové výzvy a Zeleň mě potřebuje!“

Podle dostupných informaci by měl pan Plenička v Zeleni zastávat pozici místostarosty pro vytěžování developerů, denunciaci názorových oponentů a vedle těchto gescí bude, stejně jako v Lněňanech, řídit úplně všechno a úplně všechny.

U zastupitele Kalického je situace obdobná. Projekt zastavění lněňanského letiště, který dlouhodobě podporuje, se zadrhává a proto se rozhodl změnit strategii. Společně s PPaF chtějí zastavět bytovými domy Letiště Václava Havla v Ruzyni a hlavní vzdušný přístav pro Prahu udělat právě z letiště lněňanského. „Sysel už stejně raději sám vyhynul a lněňanské plechové hangáry se snadno upraví na terminály. Zároveň se využije i to metro, které jsme spolu s mým tehdejším kamarádem a kolegou z ODS, primátorem Šémem, dovedli do polí u Lněňan. Když neumíme dovést metro na letiště, dovedeme letiště k metru,“ objasňuje Kalický.

V domovských Hororčovicích se jako hostující zastupitel bude starat zejména o problematiku zákulisních intrik a střetu zájmů, v kterýchžto oblastech je, stejně jako kolega Plenička, mistrem nad mistry povolaným. „I já jsem, jako bývalý starosta, již dávno prchl do Hororčovic, protože v Lněňanech může bydlet jen šílenec a to já s prominutím nejsem. Mé zkušenosti lobbisty a zákulisního hráče se budou tamním zastupitelům velmi hodit,“ upřesnil Kalický.

Při pohledu na mapu je jasné, že oba pánové budou mít co dělat. Mezi oběma obcemi je spousta nezastavěného prostoru, který je třeba změnit na parcely pro developerskou výstavbu a zpeněžit. A protože v tom jsou oba pánové mistři, nepochybujeme o tom, že se jim to brzy podaří. Pokud se projekt hostování zastupitelů v obcích, kde skutečně bydlí, osvědčí, mohou odejít na hostování i další členové vedení Lněňan, například pánové Podlák či Nerolný, kteří již také z Lněňan prchli bydlet do bezpečí.

Menší problém představuje hostování obou pánů - a tedy jejich absence v Lněňanech- pro lněňanskou koalici.

„My všichni v lněňanské radě i koaliční zastupitelé jsme celé volební období zvyklí dělat pouze to, co nám řekne pan Plenička, případně Kalický", konstatuje starosta Kučeravý. "Až zde oba pánové nebudou, budeme poněkud bezradní. Uvažovali jsme dokonce i o tom, že bychom nechali o něčem rozhodovat a na jednání zastupitelstva promluvit některé dosud mlčící koaliční zastupitele a uvolněné radní či předsedy výborů. Ovšem pilotní vystoupení například radního Podláka nám ukázalo, že to není dobrá cesta a že bychom to již tak těžce zkoušeným Lněňanům nemohli udělat. Pan Podlák je ve fázi, kdy se učí (zatím ne příliš úspěšně) předčítat texty dodané mu jinými. Chtít po něm, aby dal sám dohromady větu (nebo dokonce souvětí!) obsahující podmět, přísudek a myšlenku, je předčasný a příliš ambiciózní cíl. A není to jen jeho případ,“ vysvětluje starosta Kučeravý a dodává: „Proto jsme se usnesli, že situaci vyřešíme tak, že nebudeme nikdo dělat vůbec nic. Je to nejpřirozenější, pro většinu z nás to nebude prakticky žádná změna a aspoň už nic dalšího nezkazíme,“ uzavřel starosta Kučeravý.

A my s ním vřele souhlasíme. Přejeme pánům Pleničkovi a Kalickému hodně úspěchů na jejich nových pozicích v obcích, kde již dlouho trvale žijí. A Bůh opatruj Zeleň i Hororčovice.

Poznámka: Příběh je volně inspirován některými skutečnými událostmi, ale postavy, jejich vztahy a motivace a dějové zápletky nijak neodpovídají realitě a byly vytvořeny v rámci aprílové licence jako prvky zcela fiktivní. Jakákoli podobnost s reálnými osobami je zcela, ale opravdu zcela náhodná.