Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

MS Havirosvska 3 Zajištění letního provozu mateřských škol vychází z návrhu ředitelů letňanských škol. Tak jako každý rok budou o omezení provozu ředitelé mateřských škol informovat zákonné zástupce dětí umístěných v jejich MŠ prostřednictvím svých webových stránek. Na základě dostupných poznatků a s ohledem na potřeby občanů byl letošní letní provoz po domluvě s řediteli oproti jejich návrhu prodloužen. V případě nemožnosti zajištění letního provozu v MŠ generála F. Fajtla DFC z provozních či technických důvodů budou děti přeřazeny k letnímu provozu do náhradní mateřské školy na území naší městské části. Zdroj: Letňanské listy

Prázdninový provoz MŠ v roce 2022

  • MŠ Malkovského: otevřeno 1. až 15. července, 18. až 22. července, 25. až 29. července
  • MŠ Příborská: otevřeno 1. až 15. července, 18. až 22. července, 25. až 29. července
  • MŠ Tupolevova: otevřeno 1. až 15. července, 18. až 22. Červenec
  • MŠ generála F. Fajtla DFC: otevřeno 1. až 15. července, 18. až 22. července