ZS Faitla 3Po předchozí dohodě s vedením ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC   a z pozice zastupitele MČ jsem se v pondělí 21. 3. 2022 zúčastnil jednání s pedagogickým sborem ZŠ. ohledně posunu zahájení výuky z 8.00 hodin na současných 8,30 hodin. Učitelé v současné době tento posun hodnotili kladně a sdělili mně, že na tripartitních schůzkách, které proběhly v listopadu, nezaznamenali od zákonných zástupců dětí žádné negativní reakce. Ředitelka školy počítá s erudovaným vyhodnocením na konci školního roku. Toto vyhodnocení obdržím, budu informovat Radu MČ a Vás.                  

Olaf Deutsch