Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Svolání zasedání

Zastupitelstva městské části Praha 18

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám

zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy

Termín konání:     24. ledna 2022 (pondělí) od 17.00 hodin

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz bazénu – Letňany Lagoon s.r.o.
  3. Dotazy a podněty členů ZMČ
  4. Dotazy a podněty občanů
  5. Závěr

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

Plaveck stadion