Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

matepravovedetStavět s citem!

 Na posledním řádném zasedání Výboru pro územní rozvoj a plánování, kde byly představeny další záměry výstavby v Letňanech.

V prvním případě jde o trojúhelník naproti obchodu XXXLutz mezi ulicemi Tupolevova, Veselská a Strakova, kde ještě vypadají záměry majitele relativně rozumně. Namísto dalších obchodních ploch, které umožňuje územní plán a přinesly by výrazně větší dopravní zatížení, navrhuje majitel výstavbu obytného komplexu smíšeného s komerční funkcí, včetně několika 10-podlažních věží. Pozitivem projektu je ponechání poloviny území pro pokračování veřejného parku podél Tupolevovy ulice. Projektu by pomohlo snížení věží cca o čtvrtinu, aby lépe zapadly k sousední zástavbě. Vhodnou součástí komplexu by byl sál komunitního centra pro pořádání veřejných akcí, který Letňanům zoufale chybí, v tom se vzácně shodujeme i s přítomným místostarostou MČ pro školství a legislativu.

Ve druhém případě byl řešen roh ulic Tupolevova a Křivoklátská, kde má na místě současné zeleně vzniknout šestipatrový bytový dům, s velmi nešťastným vjezdem z Tupolevovy ulice a svou hmotou natlačený přímo k chodníku, podobně jako projekt Element. Současná podoba projektu je bohužel výsledkem nesouhlasu městské části s jinou podobou projektu před 8 lety a pokud se MČ chce vyhnout dalším soudním sporům bez šance uspět, je zřejmě lepší dohoda s investorem, s níž Výbor souhlasil. Investor však už není ochoten k úpravě projektu do přijatelnější podoby, a proto zástupce Zdravých Letňan Dušan Mourek finální znění návrhu nepodpořil.

 Momentálně zuří v Praze bytová krize. Cena bydlení stoupá a ke smůle letňanských obyvatel je v naší městské části nejvíce volných pozemků z celé Prahy.

Úlohou radních městské části je zajistit, aby k nové výstavbě přibývala i odpovídající infrastruktura. Jen dosud oznámené projekty developerů Odien, Lemant a Penta na území Avie a Letňany-Západ mají potenciál zdvojnásobit počet obyvatel Letňan (v tom není započítána projednávaná “vládní čtvrť”, ani projekt PPF na zástavbu letňanského letiště, s jehož schválením naštěstí nikdo zodpovědný na radnici nepočítá.) Bez zásadního zlepšení dopravní obslužnosti a občanské vybavenosti Letňan není realizace těchto projektů představitelná.

 Cílem musí být záruka, že rozvoj městské části nebude snižovat kvalitu života jejích dosavadních obyvatel. Necitlivé zastavování zeleně a zahušťování centra Letňan jde bohužel přímo proti zájmům Letňanských.

Proto Zdravé Letňany na zasedání výboru urgovaly návrh na zpracování Územní studie stabilizovaného území Letňan (ohraničeného ulicemi Veselská, Beranových a Tupolevova), který jsme předložili už v lednu 2020, a jsme rádi, že návrh byl výborem schválen.

 autor: Tadeáš Štěpka