Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Lémant 1Předali jsme dne 13. 12. 2021 na Magistrát níže uvedené připomínky k navrhované změně územního plánu č. 3204 ke stavbě zhruba 1500 bytů v části areálu Avie u Letňanských zahrad. Navrhovaná salámová metoda výstavby dle spolku Zdravé Letňany není správná, je třeba stavět v koordinaci s návrhy druhého investora. Nesoulad řešení se týká hlavně plánovaného dopravního napojení na Beranových ale také chybějící veřejné vybavenosti. Co tento investor přinese obyvatelům Letňan kromě zátěže stávající infrastruktury?

 Připomínky spolku Zdravé Letňany:

 Výstavba vyvolaná změnou územního plánu č. 3204 v rozsahu zhruba 1500 bytů (dle prezentace investora) je plně závislá na výstavbě ve zbytku areálu, nelze ji proto realizovat bez řešení celku. Pokud má být změna provedena samostatně, je třeba postupovat následovně:

 1) Zahrnout navrhované dopravní řešení dle studie areálu Avia s napojením do Veselské ulice přes areál logistického centra u křižovatky s ulicí Miroslava Hajna s dalším pokračováním po připravovaném východním obchvatu Letňan. Další připojovací bod areálu má být dle studie areálu Avia u křižovatky Veselské a Ivančické ulice. Je třeba zamezit přímému napojení na ulici Beranových, kde by si řidiči zkracovali cestu od Čakovic do centra hustou zástavbou starých Letňan. Komunikace je třeba vymezit v územním plánu včetně oddělení zeleným pásem.

2) Zahrnout územní a projektovou přípravu tramvajové tratě do Kobylis, která je součástí studie areálu Avia jako opatření zamezující nárůstu individuální automobilové dopravy a kompenzační opatření, které má snížit stávající intenzity individuální automobilové dopravy, neboť výrazně zkrátí dojezdovou dobu MHD směrem na Prahu 8. Zahrnout funkční plochu pro tramvajovou trať jako podmiňující stavbu.

3) Zahrnout plochu veřejné vybavenosti pro zřízení školského nebo zdravotnického zařízení.

4) Zohlednit stávající výstavbu rodinných domů na severovýchodní straně areálu.