Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

matepravovedetPředseda Výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ Praha 18  Ing. Milan Bušek  svolává 4. řádné zasedání Výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ na 1. prosince 2021 (středa) od 18.00 hodin Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18.

Program jednání:

1. Prezentace záměru výstavby na pozemcích parc.č. 626/22, 626/23, 626/25, 626/34, 626/35, 626/55, 671/2, 674/4, 674/16, 814/11, 816/1, vše v k.ú. Letňany (lokalita mezi ulicemi Veselská, Tupolevova a Strakova);

2. Prezentace záměru výstavby na pozemcích parc. č. 672/54, 672/56 a 672/106 v k.ú. Letňany (lokalita mezi ulicemi Tupolevova a Křivoklátská);

3. Podnět na pořízení změny ÚPn na pozemku parc.č. 766/1, k.ú. Letňany (ZMK →OB-C) pro výstavbu izolovaných RD;

4. Oznámení společnosti CPI s návrhem/nabídkou na odkup pozemků v k. ú. Letňany a vypořádání majetkoprávních a užívacích vztahů k pozemkům v k. ú. Letňany - návrhy k řešení na vypořádání majetkoprávních a užívacích vztahů k pozemkům společnosti CPI BYTY, a.s. na k. ú. Letňany (úkol z předchozího jednání VÚRP). 

jednání výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ veřejné.

Zdroj:  letnany.cz