Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

10 . problĂ©mĹŻ 2015 6Městská část Praha 18 v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 uspořádala v pondělí 4. října 2021 veřejné projednání, ze kterého vzešly náměty ke zlepšení života obyvatel v Letňanech. Tohoto setkání se zúčastnilo 65 občanů, včetně zaměstnanců Úřadu městské části, zástupců vedení radnice, zástupců žáků ZŠ, PČR a dalších hostů. Letňanští obyvatelé všech generací přišli hovořit o problémech, které je v Letňanech trápí a o možnostech jejich řešení.

Komentář: Zdravé Letňany,

Po zkušenostech z předchozích anket, není jistota zda přání občanů alespoň trochu ovlivní chování současného vedení naší radnice, přesto vám doporučujeme aby se občané Letňan této ankety účastnili. Anketu je potřeba brát jako jednu z možností jak poukázat na letňanský problém.

  Z veřejného fóra vzešly následující priority (jsou řazeny abecedně) a jejich důležitost jim přidělíte Vy, občané naší městské části, v ověřovací anketě:

 1. Navýšit celkový počet kontejnerů na odpad, zejména tříděný   

 2. Propojení do lesoparku – chodník

 3. Rozšíření nabídky sportovních kroužků, zejména atletiky

 4. Řešení shlukování osob bez domova u lékárny v „Bahoku“ i v celých Letňanech

 5. Řešení nedostatku parkovacích míst

 6. Stop zahušťování výstavby v Letňanech na úkor veřejné zeleně a parkování

 7. Vybudování kulturního sálu

 8. Vybudovat lavičky před ZŠ Fryčovická a opravit u školy zábradlí

 9. Zajistit dostatek pediatrů v Letňanech

 10. Zamezení vzniku černých skládek na území Letňan

 11. Zlepšení úklidu autobusových zastávek

Návod jak se zúčastnit ankety najdete ZDE

 Ilustrační foto