Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Tupol opravaPřinášíme  článek o  proběhlém dopravním pekle v Letňanech, názor naší radnice je ale jiný, zatímco Stanislav Nekolný, MBA, zastupitel a člen Výboru pro sport a volný čas hl. m. Prahy a radní MČ Praha 18, to svádí především na pražský magistrát s tím, že městská část vlastně nic nezanedbala. Časopis  Čtvrťák se touto dopravní situací podrobně zabýval a ve spolupráci s odborníky udělal svojí vlastní analýzu. Z pohledu spolku Zdravé Letňany je pravda spíše na straně Čtvrťáku a alibistický článek, které vydala radnice na svém webu je spíše zavádějící. Článek najdete ZDE

Zdravé Letňany z. s.

Jak vypadalo dopravní peklo? Zajeďte se podívat do Letňan!   ( časopis Čtvrťák)

Dopravní situace se na Praze 18 a v jejím okolí změnila od počátku září v past, ze které není úniku. Řidiči jsou zde lapení v pravidelných zácpách a často zde doprava přímo kolabuje. Zajímalo nás, proč tato situace nastala a zda se jí dalo nějak předejít.

 Kolaps v Letňanech a zčásti také v Čakovicích nezpůsobila nějaká živelní katastrofa ani náhodný sled událostí, ale souběh předem naplánovaných oprav a rekonstrukcí. K dlouhodobé uzavírce Kostelecké ulice se totiž připojilo budování nových autobusových zastávek (Fryčovická, Dobratická, Tupolevova) v ulici Tupolevova a oprava povrchu Veselské ulice. Asi se nelze divit, že oprava tří hlavních ulic najednou způsobila v dané lokalitě dopravní zácpy. Například v Tupolevově ulici znamenalo každé zastavení autobusu na provizorní zastávce stopku pro auta jedoucí ve stejném směru, přičemž autobusová doprava je tady tak hustá, že se za autobusy logicky tvořily dlouhé kolony aut. Poslední zhoršení již tak dost napjaté situace přišlo 6. září, kdy začala další etapa stavebních prací v ulici Veselská. Ty mají v úseku kruhový objezd Tupolevova – nájezdy na komunikaci Cínovecká probíhat až do konce října a brání například autům, která jedou směrem od Obchodního centra Letňany na Veselskou, vůbec odbočit.

Udělala radnice dost? Zastupitelé vidí viníky jinde.

 Na letňanskou radnici se snáší kritika, podle níž nezajistila lepší koordinaci prací v Tupolevově a Veselské ulici a podcenila komunikaci s občany. Kritici tvrdí, že ke zlepšení automobilové dopravy v Tupolevově ulici mohl přispět například dočasný zákaz průjezdu, který by odtud odklonil auta, která jen projíždějí do centra Prahy. Rovněž zde měla být již od začátku prací v ulici zachována nynější možnost objíždět autobusy a vůbec se tu neměly objevit betonové bloky, které v tom motoristům původně bránily. Radní pro dopravu a s ním i celé zastupitelstvo měli zabránit tomu, aby se výše zmíněné opravy odehrávaly současně, a vyjednat lépe sladěný harmonogram prací.

 Městská část Praha 18 se na radničním webu hájí tím, že na opravy a uzavírku upozorňovala opakovaně a s předstihem na facebookové stránce Naše Letňany a že také opakovaně poukazovala na nešťastné načasování a koordinaci akcí. S vedením Technické správy komunikací (TSK) jednal radní pro dopravu Stanislav Nekolný, který se odvolává na to, že ze své pozice udělal maximum možného, protože městská část nevlastní komunikace, kterých se opravy týkají, není zadavatelem stavebních prací ani se nepodílí na jejich financování, a nemá proto v tomto ohledu žádnou rozhodovací pravomoc. Za viníka problémů označuje proto radnice hlavní město Prahu a TSK. Ne všichni na radnici Prahy 18 však mají takto jednoznačný názor. Například opoziční zastupitel Zbyněk Walter kritizuje, že letňanští radní se klidně fotografují u úspěšných staveb realizovaných hlavním městem Prahou, ale když dojde na problémy, přehazují vinu na pražský magistrát. Letňanský úřad navíc sám povolil uzavírku Kostelecké ulice.

Podle TSK si doprava musí sednout

 Když doprava v září zkolabovala, sešla se pracovní skupina, v níž měl zastoupení pražský magistrát, TSK, policie i zhotovitelé staveb, nechyběli v ní ani starosta Čakovic, Miškovic a Třeboradic a letňanský radní pro dopravu. Na základě této schůzky následně došlo ke zprůjezdnění jednoho jízdního pruhu z OC Letňany směrem k D8 a odstranění betonových bloků ze středu Tupolevovy ulice. Na facebookové stránce TSK se objevila zpráva označující jako hlavní příčiny kolapsu velkou kumulaci motoristů dojíždějících do Prahy a parkujících svá vozidla v OC Letňany, poruchu semaforu a také neukázněnost motoristů, kteří blokovali výjezd z OC. Není divu, že se podobné zdůvodnění setkalo s velice emotivními komentáři.

 Ptali jsme se i na Magistrátu hlavního města Prahy, tady ale na naše otázky k dopravní situaci v Letňanech a Čakovicích neodpověděli a odkázali nás na TSK. Podle její tiskové mluvčí Barbory Liškové byly větší dopravní problémy otázkou prvních dnů, kdy oprava ve Veselské ulici začala. Podle tiskové mluvčí si doprava vždycky musí nejdříve sednout, a pokud se pak vyskytnou potíže, situace se řeší a přijímají se další opatření, což se prý v Letňanech stalo.

Nezávislý odborník: O uzavírkách je třeba přemýšlet komplexně

 O pohled na situaci jsme nakonec požádali nezávislého odborníka Zdeňka Lokaje z Ústavu aplikované informatiky v dopravě působícího na Fakultě dopravní ČVUT. Ten vidí rezervy při řešení uzavírek a oprav komunikací na území Prahy především v jejich koordinaci mezi jednotlivými vlastníky komunikací a investory. „Některé komunikace totiž spravují městské části, další má v gesci magistrát a dálnice a silnice I. třídy spravuje stát. Do toho vstupují další investoři, jako je Dopravní podnik hl. m. Prahy, vlastníci inženýrských sítí (plyn, voda, elektřina) a tak bych mohl pokračovat,“ popisuje Zdeněk Lokaj.

 Podle něj by pomohlo, kdyby se lépe hodnotily dopady uzavírky na plynulost provozu i na objízdné trasy. „Není možné řešit uzavírky pouze v rámci jedné městské části, je potřeba uvažovat Prahu jako širší celek a vše řešit komplexním pohledem. Nicméně je nutno si uvědomit, že Praha je geograficky členitá, s velkým množstvím úzkých hrdel, takže v některých místech neexistují odpovídající objízdné trasy, které by dokázaly v případě komplikací či dopravních omezení pojmout veškerou dopravu,“ vysvětluje Lokaj s tím, že je nutné zapracovat i na lepším informování řidičů, aby včas věděli o uzavírkách, dopravních komplikacích a objízdných trasách. Ostatně právě i špatné a nedostatečné dopravní značení je to, na co si ve facebookových diskusích řidičky a řidiči v souvislosti s letňanským dopravním kolapsem také stěžovali. „Praha musí zapracovat na větším využívání moderních technologií, pomocí kterých je možné k řidičům aktuální informace dostat,“ doporučuje na závěr Zdeněk Lokaj.