Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů
matepravovedetNetradičně od 19. hodiny začínalo jednání letňanského zastupitelstva dne 20.9.2021. Dalo se celkem očekávat, že to bude dlouhá šichta.Prvním bodem byla petice občanů dotčených výstavbou školní tělocvičny u staré budovy ZŠ Rychnovská. Občané v ní požadovali, aby se zastupitelstvo v rámci svých pravomocí zasadilo o to, aby dopady stavby na jejich životy byly co nejmenší. K bodu se rozpoutala vášnivá debata plná emotivních výlevů, argumentačních faulů, mlžení a osobních útoků a to nejen mezi zastupiteli navzájem, ale i na občany, kteří přišli svou petici podpořit a vysvětlit. K dobru věci ale dodejme, že usnesení bylo s drobnými úpravami nakonec schváleno a věřme, že vedení městské části svým závazkům dostojí a zájmy dotčených občanů bude hájit. Druhým důležitým bodem byla žádost společnosti provozující letňanský Lagoon o mimořádnou finanční pomoc ve výši 1 milionu korun, bez níž by hrozilo uzavření bazénu. Tato problematika je velmi složitá. Na jednu stranu všichni chápeme, že zařízení tohoto typu byla restriktivními opatřeními vlády zásadně poškozena. Na stranu druhou nebyla sama, to stejné se dá říci o desítkách jiných nejen letňanských organizací, které se vydaly ze svých rezerv a mnohé bohužel i zkrachovaly.  V zájmu zachování provozu bazénu nakonec zastupitelstvo podporu schválilo, ovšem s tím, že je celou věc třeba řešit systémově i se zapojením hl. města Praha, abychom se ve stejné situaci neocitli za pár měsíců znovu. Zároveň je bohužel toto řešení nespravedlivé vůči mnoha jiným organizacím, které v rámci státních kompenzací také dostaly zlomky celkových ztrát. Zastupitelstvo tedy nezvolilo dobré řešení, ale řešení ze všech možných to nejméně špatné.
Posledním klíčovým bodem bylo parkoviště Jančova, kde náš klub dlouhodobě prosazuje jasné stanovisko, které by vedení MČ zavazovalo k tomu, aby v rámci svých pravomocí učinilo vše pro to, aby se parkoviště neoplotilo a nezpůsobilo tak v zásadě kolaps parkování v dotčené lokalitě. Koalice přišla se svým protinávrhem, který navrhoval vyzvat občany k tomu, aby vedení MČ sdělili, co vše by si ve vztahu k vlastníkovi zmíněné lokality přáli. To sice vypadá velmi demokraticky, ale ve skutečnosti je to jen zástěrka. Vedení MČ by přeci mělo vědět, že občané si nepřejí další zahušťování zástavby a tím zhoršování kvality života v Letňanech. Na to není třeba dalších "anket". Výsledkem stejně bude sdělení, že s tím MČ nemůže nic dělat. Celé zastupitelstvo se opět neslo v konfrontačním duchu, který tentokrát směřoval nejen k opozičním zastupitelům, ale i k občanům, kteří měli tu "drzost" přijít na zastupitelstvo se svými požadavky, přáními či problémy. Do krásných vět o věcnosti byly, jako obvykle, ukryty obstrukce, neochota věci řešit, protiútoky a snaha odvést debatu úplně někam jinam.V závěru zastupitelstva upozornil zastupitel Miffek na to, že starosta při nakládání s financemi MČ nepostupoval v souladu se zákonem.
Zastupitelstvo ukončilo své jednání okolo 1:30 dne 21.9.2021.
Zdravé Letňany