JPG sportovni hala zs generala frantiska fajtla dfc 3 1 240x121Letňanští opoziční zastupitelé, včetně zastupitelů za Zdravé Letňany, se připojili k občanské petici, která byla dne 29. 3. 2021 doručena na Úřad MČ Praha 18. Petice se týká „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“ a je určená pro Zastupitelstvo městské části Praha 18.

I když nakonec investice nebude činit avizovaných 65 mil. Kč, na což jsme jako opoziční zastupitelé upozorňovali na posledním zastupitelstvu a bylo nám to horlivě vyvracováno s tím, že ceny stavebních prací se posunuly směrem nahoru, je i nadále jasné, že tato stavba v rozpočtu městské části udělá obrovskou díru a velmi zatíží letňanské životní prostředí. Nová tělocvična může hospodaření celé městské části dostat do značných potíží.

Jsme toho názoru, že tělocvična ke škole patří. Všichni však dobře víme, že jen o kousek dál stojí tělocvična Třinecká i se zázemím. Tuto tělocvičnu MČ vlastní a investovala do ní. Samozřejmě, objekt není přímo v areálu školy, což je vždy komplikace, ale je to komplikace řešitelná.

Zde uvádíme krátký výňatek z PETICE K VÝSTAVBĚ „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“ určené pro Zastupitelstvo městské části Praha 18 a Zastupitelstvo hlavního města Prahy, podané dne 29. 3. 2021 do podatelny MČ Praha 18:

My, níže podepsaní občané, si uvědomujeme nutnost a potřebu výstavby nové sportovní haly,       která u školy v Rychnovské ulici chybí a záměr jako takový schvalujeme.

Nesouhlasíme:

prováděcí projekt tělocvičny zpracovává firma Arch.Design s.r.o.

Návrh tělocvičny:

Další související článek: