Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

JPG sportovni hala zs generala frantiska fajtla dfc 3 1 240x121Letňanští opoziční zastupitelé, včetně zastupitelů za Zdravé Letňany, se připojili k občanské petici, která byla dne 29. 3. 2021 doručena na Úřad MČ Praha 18. Petice se týká „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“ a je určená pro Zastupitelstvo městské části Praha 18.

I když nakonec investice nebude činit avizovaných 65 mil. Kč, na což jsme jako opoziční zastupitelé upozorňovali na posledním zastupitelstvu a bylo nám to horlivě vyvracováno s tím, že ceny stavebních prací se posunuly směrem nahoru, je i nadále jasné, že tato stavba v rozpočtu městské části udělá obrovskou díru a velmi zatíží letňanské životní prostředí. Nová tělocvična může hospodaření celé městské části dostat do značných potíží.

Jsme toho názoru, že tělocvična ke škole patří. Všichni však dobře víme, že jen o kousek dál stojí tělocvična Třinecká i se zázemím. Tuto tělocvičnu MČ vlastní a investovala do ní. Samozřejmě, objekt není přímo v areálu školy, což je vždy komplikace, ale je to komplikace řešitelná.

Zde uvádíme krátký výňatek z PETICE K VÝSTAVBĚ „Sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“ určené pro Zastupitelstvo městské části Praha 18 a Zastupitelstvo hlavního města Prahy, podané dne 29. 3. 2021 do podatelny MČ Praha 18:

My, níže podepsaní občané, si uvědomujeme nutnost a potřebu výstavby nové sportovní haly,       která u školy v Rychnovské ulici chybí a záměr jako takový schvalujeme.

Nesouhlasíme:

  • s navrhovaným megalomanským projektem této výstavby, který významně zatíží rozpočet naší městské části

  • s umístěním této haly do stísněných podmínek mezi školou, Bludovickou ulicí a domem BD Omega a domů a zahrad v ulici Dudkova, protože takto navržená stavba trvale významně zasáhne do osobního života obyvatel sousedních domů, především obyvatel domu BD Omega

  • s vybudováním venkovního hřiště situovaného na střechu sportovní haly a ani s přístupností řešenou dvěma bočními náspy, které tuto stavbu ještě zvětší. Dle našeho názoru by toto zamýšlené venkovní hřiště bylo využíváno více pro jiné, komerční účely, než pro potřeby žáků základní školy, a tak nesmyslně a zbytečně ještě více narušovalo osobní život obyvatel sousedních domů i v časech mimo výuku základní školy

  • se zbytečným vykácením stromů a keřů, které nejsou v prostoru stavby, jen za účelem lepší dostupnosti stavební a jiné techniky apod.

  • s vybudováním parkoviště pro návštěvníky sportovní haly, s příjezdem Bludovickou ulicí na straně vchodů do bytového domu BD Omega č.p. 396 - 400, kde je platný zákaz vjezdu

prováděcí projekt tělocvičny zpracovává firma Arch.Design s.r.o.

Návrh tělocvičny:

Další související článek: