Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

raindropsPředstavujeme Vám pár zelených projektů, které aktuálně řeší naše městská část Letňany ale i sousední městské části Praha 19 a Praha 14. Seznamte se s celou řadou velmi zajímavých projektů, určených ke zlepšení našeho životního prostředí – žádný beton.

 1) MČ Praha 18

Letňanské korzo, které propojuje zástavbu Letňan s lesoparkem. Kromě široké stezky pro chodce a cyklisty zde vznikají i lavičky a menší výsadba zeleně. ZDE

2) MČ Praha-Čakovice, MČ Praha 19,

OCP MHMP Krajinný park Havraňák Městské části připravují projekt s rozsáhlou výsadbou zeleně v k. ú. Kbely a k. ú. Čakovice.   ZDE,

VIDEO ZDE

3) MČ Praha-Vinoř

Nová stromořadí podél hlavních cest, zejména podél ulice Bohdanečské  ZDE

 4) MČ Praha 19

Obnova poutní cesty Via Sancta včetně Parku Aerovka a stromořadí.  ZDE,  Video ZDEfacebook

5) MČ Praha 19

 Nový remízek mezi Semilskou a Jilemnickou ulicí.  ZDE

 6) MČ Praha-Satalice,

OCP MHMP

Vznikl Les Arborka a původní sad v tzv. Arborce byl revitalizován. ZDE

7) MČ Praha 14

Městská část připravuje poslední etapu parku podél Českobrodské ulice u Jiráskovy čtvrti. Vznikne zde cyklostezka.  ZDE

8) MČ Praha-Čakovice

 Probíhá zde obnova rybníků v zámeckém parku a bývalém cukrovaru, akce OCP MHMP.  ZDE

 Vypracoval člen spolku Zdravé Letňany, Radek Čermák