silniceNa to měla odpovědět online prezentace, kterou zorganizovala letňanská radnice pro občany dne 22.3.2021.

Prezentace jsou velmi užitečné a má smysl je pořádat ve dvou případech: když se o něčem má rozhodnout a samospráva chce informovat občany a získat jejich názor, nebo když už je o něčem rozhodnuto a je potřeba dát občanům nové a přesné informace. Zóny byl případ druhý.

Prezentace se – jemně řečeno - hrubě nepodařila.

Začněme stránkou formální a technickou. Po roce pandemie a v době, kdy online platformy suverénně zvládají i malé děti, se radnici s celým jejím podpůrným aparátem podařilo prezentaci v MS Teams spustit cca 20 minut po avizovaném začátku. Do té doby se na obrazovce střídaly různé výjevy a ozývaly se různé hlasy z pozadí, z nichž bylo patrné, že je to fakt boj.

Vystupující se rozhodli, že se sami neukážou a tak jsme měli možnost vidět jen prezentaci, bez pohledu na prezentujícího. Tím se zcela vytratil pocit, že jde o komunikaci člověk – člověk a celé to spočívalo pouze v tom, že různí lidé většinou předčítali z prezentace to, co si sledující mohli přečíst sami. Navíc občas četli něco jiného, než co bylo na obrazovce (třeba ceník).

Že se prezentující rozhodli nezprovoznit chat se dá lidsky pochopit, protože by se na něm velmi pravděpodobně strhla lavina „hněvu lidu“. OK. Pak by ale bylo upřímné to nějak kulantně sdělit a nevymlouvat se na „technické důvody“, protože zprovoznit chat v MS Teams umí i malé dítě.

Interaktivita akce byla tedy nulová, občané nemohli nejen chatovat, ale ani mluvit. Chápeme, že by nebylo snadné to uřídit, ale za pokus to stálo.

No a pak je tu stránka obsahová a to byla katastrofa ještě větší. Nové informace naprosto žádné, pouze zopakování toho, co už stejně všichni vědí, včetně opravdu absurdních pasáží typu „jak hodit minci do automatu“ nebo že když se namalují čáry na vlhký povrch, tak, považte, nedrží. Celá prezentace byla vedena v hodně úřednickém duchu s formulacemi typu „občan je povinen“, takže jsme se všichni dozvěděli, jaké budeme mít povinnosti, kam budeme muset zajít a co všechno zaplatíme, ale co nám to přinese, to prezentace obsahovala jen minimálně.

"Třešní" na dortu fakt velikou byly odpovědi na „dotazy občanů“. To byla přehlídka marnosti, kdy nejčastější odpověď byla „Nevím, pokusím se zjistit.“ Případně zazněly informace vysloveně zavádějící, jako například ta o možnosti koupit si pevné parkovací místo na RZ, což ovšem v zónách samozřejmě nejde.

Prezentace bohužel odhalila, že projekt ZPS je v Letňanech nedomyšlený, nedotažený a že přinese velkou spoustu komplikací s velmi diskutabilními přínosy.

Vrátíme-li se tedy k titulku, občané se mohli o ZPS dozvědět mnoho nového, ale nedozvěděli se nic.

Presentace: ZDE

autor: T. Raška