Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

 kytice 1Již několik volebních období vedení radnice občanům prezentuje, že pořádání velkých kulturních akcí je především na přání letňanských. Na těchto akcích vystupují objednaní známí umělci, prodává se občerstvení a všelijaké produkty, představují se letňanští hasiči (s oblíbenou pěnou pro děti) a bývá k dispozici mnoho dalších atrakcí pro děti i dospělé. Nechybí nezbytné podium, mnohdy s velkoplošnou obrazovkou, na kterém defilují letňanští politici jako uvaděči, baviči a moderátoři.

Podobné kulturní akce se konají v mnoha městech a vesnicích a není na tom nic divného. Většina z nich je ale pořádá tak 3x až 4x ročně a o zbytek se starají různá místní sdružení, spolky atd. Letňany si zvolily jinou cestu a to tu, kterou nazýváme „Chléb a hry“.

Při představování rozpočtu MČ na rok 2021 tomu není jinak. Rada městské části naplánovala celkem 10 kulturních a společenských akcí: Masopust,  Čarodějnice, Letňany nejen dětem, Dog Fest, Vinobraní, Pivobraní, Drakiádu, Rozsvícení vánočního stromku, Mikulášskou nabídku a Vánoční polévku a to přesto, že neustále hrozí opatření spojená s pandemií Covid 19. Už to „odnesla“ první letošní akce, Masopust a další budou s vysokou pravděpodobností následovat.

Jako opoziční zastupitelé se domníváme, že není v současné době vhodné plánovat a realizovat hromadné aktivity. Dále máme za to, že je velmi nehospodárné a nezodpovědné plánovat utratit za ně v tomto roce 3 620 000,- Kč. Tolik totiž činí rozpočtované náklady. K tomu ještě připočítejme náklady na mzdy (DPP, DPČ) 300 000,- Kč a 450 000,-Kč na „nutnou“ realizaci přípojky elektroinstalace na Staré návsi.

Domníváme se, že nejlepší je akce neplánovat a nerealizovat a ušetřené finance přenést do položky doprava, kde v letošním roce chybí.

Rovněž konstatujeme, že postrádáme dlouhodobou vizi letňanské kultury, která by byla vypracovaná v souladu s potřebami Letňan a aktuální demografickou studii.

Náš názor je, že do budoucna je třeba zajistit takovou podporu kultury, kterou Letňany potřebují a to podporou organizací, které kulturu pro občany přinášejí. Kulturu je nutné podporovat formou grantů (dotací) a jiných pobídek a podporovat cíleně aktivity, které v Letňanech chybí. Je nutné podporovat takové kulturní činnosti, které Letňanským obyvatelům něco přinesou, vystoupení estrádních umělců kulturu do Letňan nepřinese.

Domníváme se, že vedení radnice je několik let spíše cíleně zaměřené na konání veřejných akcí ve stylu ctrlc - ctrlv, stále dokola a nic nového neřeší, jde pouze o kopírování toho, co se povedlo a mělo úspěch v předchozích obdobích.

Zdravé Letňany