Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

element letnanyNa základě platného zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsme 5. 2. 2021 požádali Ministerstvo životního prostředí o zaslání informace, která se týkala   vyřízení naší žádosti ze dne 21. 8. 2019 ve věci „Stížnosti proti postupu správního orgánu – ČIŽP“.

Předmětem, který jsme podali na Ministerstvo životního prostředí byla žádost o kontrolu správního postupu všech podnětů ke kontrolám, které  zaslal náš spolek dne 1. 3. 2015 a 10. 4. 2018 na Českou inspekci životního prostředí Oblastní inspektorát Wolkerova 40/11 Praha 6 a také stížnosti ze dne 26. 3. 2019 proti postupu správního orgánu, kterou jsme poslali na ČESKOU INSPEKCI ŽIVOTNÍHO   PROSTŘEDÍ K rukám ředitele společnosti Ing. Erika Geusse, Ph.D. stom element

 element

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny naše podněty se týkaly předem naplánované likvidace vzrostlých stromů u bytového domu Element Letňany, který je postaven těsně u komunikace Tupolevova.

Patnáct již zlikvidovaných stromů rostlo na hraně stavebního pozemku a zasahovaly cca 3-4 mb do objektu dříve stavby Element Letňany. V době realizace stavební jámy vyhloubené pro podzemní část stavby Element Letňany, byly stromům nejdříve z 50 % zničeny kořeny a po čase byly všechny stromy pokáceny. Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany

element Letňany bez áleje