Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

ZS Faitla 3V pondělí 18. 1. jsme byli vzhledem k epidemiologické situaci pozváni na on-line jednání finančního výboru. Předmětem jednání byl každoroční evergreen v podobě projednávání návrhu rozpočtu. I když oproti první verzi s navrženým schodkem ve výši cca 213 mil. Kč je současný návrh cca 81 mil. Kč schodku o něco lepší, plánuje Rada výdaje přibližně polovinu vyšší, než jsou plánované příjmy, a to vše v situaci, kdy už Letňany mají od HMP půjčeno cca 90 mil. Kč.

Tak trochu jsem očekával, že nakonec téměř pětihodinového jednání proběhne v konstruktivní a profesionální atmosféře. Opak byl pravdou a podle mne se opět řítíme k tomu, že na pořad únorového jednání Zastupitelstva přijde návrh rozpočtu nedoporučený členy finančního výboru, včetně jeho dlouholetého předsedy Ondřeje Miffka.

Vzhledem k tomu, že k této situaci pravděpodobně dojde už druhý rok po sobě, ukazuje se, že radniční páni opravdu nemyslí na zadní kolečka a to ani v případě, kdy současná hospodářská i společenská situace žádá při hospodaření s veřejnými prostředky co nejkonzervativnější přístup.  

Opravdu to vypadá, že současná doba finanční nejistoty naší radnici minula a vedení radnice předložilo návrh rozežraného rozpočtu v duchu po nás potopa. O tom ostatně svědčí i to, že pokud by se plánovaný rozpočet naplnil, z druhdy bohaté rezervy ve výši několika set milionů by pro rok 2022 zbylo po odečtení půjčených peněž jen asi 30 milionů.

Je pravdou, že to stále ještě není finální varianta a možná dojde k dalším i k hodně zásadním změnám v rozpočtu (nezbývá, než v to doufat), ale přesto mne velmi zaujala jedna položka. V přehledu požadovaných investičních výdajů na rok 2021 je výstavba nové sportovní haly v ZŠ Rychnovská.

Ačkoliv celkové investiční náklady této akce dosáhnou částky cca 65 mil. Kč (z toho cca 40 mil. Kč v letošním roce), v návrhu rozpočtu je zahrnuta pouze částka 21 mil. Kč. Zjednodušeně řečeno, vedení radnice v tuto chvíli finišuje s výběrovým řízením na akci, přičemž pro ni nemá zajištěno financování. Případné zahájení akce bez jasného vymezení financování tak i při letošním schodku přes 80 mil. Kč může Letňany zatížit dalšími výdaji ve výši cca 45 mil. Kč v průběhu tohoto a příštího roku. To vše v době, kdy se všude šetří a kdy ani 100% navýšení daně z nemovitostí či příjmy ze zavedení modrých zón plánovaný schodek v rozpočtu nedostanou do rozumných mezí.

Proč vedení radnice připravuje zrovna takovou investici, která v  rozpočtu udělá obrovskou díru nehledě k tomu, zda je potřebné, aby ZŠ Rychnovská takto drahou tělocvičnu za 65 mil. Kč opravdu měla? Pokud se podíváme, za kolik je možné postavit tělocvičnu na příkladech z celé republiky, zjistíme, že plánujeme opravdu luxusní objekt.

Samozřejmě, tělocvična ke škole patří. Nicméně všichni dobře víme, že jen o kousek dál stojí tělocvična Třinecká i se zázemím, kterou MČ odkoupila a investovala do ní. Samozřejmě, objekt není přímo v areálu školy, což je vždy komplikace. Ale opravdu je to tak velká komplikace právě v této době, abychom museli investovat do takto luxusního projektu, který ještě navíc ani nemáme finančně krytý a který hrozí rizikem, že již tak rozkolísané hospodaření MČ dorazí?

Jako člen opozičního klubu Zdravé Letňany doufám, že starosta, místostarostové a mnohočetní radní dostanou alespoň trochu rozumu a realizaci této investice pozastaví nejméně do doby, kdy bude jasné financování celé akce, které nerozvrátí letňanské finance a samozřejmě ideálně přehodnotí podobu investice, která je dle slov předsedy Finančního výboru na úrovni, kdy si místo slušné octavie chceme koupit nejluxusnější mercedes.