Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

Předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18

svolává

 řádné zasedání

Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18

na 7. října 2020 od 18.00 hodin

Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18.

Program jednání:

  1. Aktuality k akcím do konce roku 2020

  2. Podněty ze strany RMČ a ZMČ

  3. Podněty od členů výboru

  4. Různé

Vážení občané, dle čl. IV odst. 1 jednacího řádu výborů ZMČ Praha 18 je jednání Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18 veřejné.

Těšíme se na Vaši účast.

Michaela Řepová, v.r.
předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti ZMČ Praha 18

Vyvěšeno