Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

ilustracebisPředseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 18  svolává

zasedání Kontrolního výboru ZMČ

na 14. října 2020 od 18.00 hodin

Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.

Program jednání:

 1. Kontrola plnění úkolů přijatých na minulých jednáních KV

 2. Kontrola plnění usnesení přijatých ZMČ a RMČ

 3. Stav vyřizování petic, stížností a podnětů občanů

 4. Kontrola stavu přípravy na zimní sezónu s OHSI

 5. Jednání s Městskou policií o bezpečnosti v závěru roku

 6. Podněty ze strany ZMČ a RMČ

 7. Podněty od členů KV

 • blokování sociálních sítí MČ Praha 18

 1. Různé

 • podnět Mgr. O. Lněničky k prověření zveřejnění dokumentu z jednání RMČ, souvisejícího se smlouvou na poskytování PR služeb

 • problematika nahrávání veřejných jednání

Vážení občané, dle čl. IV odst. 1 jednacího řádu výborů ZMČ Praha 18 je jednání výborů ZMČ veřejné.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Zbyněk Walter v.r.
předseda KV