Bleskovka

Občané mají možnost bezplatného odložení nebezpečného odpadu, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřic, baterie a akumulátory, oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky či odpad obsahující rtuť.

Info: ZDE

 

RadniceSlušnost i otevřenost radnice ztratila nástupem této garnitury. Tři volební období trvalo, než si Praha 18 získala kredit a úřad se stal jedním z nejuznávanějších v rámci ČR. V současnosti je úřad prakticky bez vedení, neboť nápady hýří spíše zaměstnanci a někteří radní a šéf úřadu vše odsouhlasí. Má totiž nůž na krku. Buď bude poslouchat, nebo skončí. Takže už nemůže ovlivnit ani odměny zaměstnanců. Ty navrhují radní v pořadí: 1. oblíbenci, 2. poslušní, 3. neposlušní bez ohledu na výši pracovního úvazku. Úsměvná je např. změna pružné pracovní doby, kdy úředníci mají na jedné straně nařízenou pevnou pracovní dobu v rozsahu téměř 33 hodin, takže na vlastní volbu zbývá pouze 7 úředních hodin denně v době od 6:00 hodin do 19:00 hodin (pátek do 15 hodin). Nicméně jiným rozhodnutím si pevnou pracovní dobu v pátek mohou napracovat. Takže úředníci ztrácí "dřepěním" na úřadu motivaci pracovat tak, aby byla radnice opravdu otevřená pro občany a jejich jedinou motivací je úřadovat tak, aby v pátek nemuseli do práce. Takže hlavní motivační prvky resp.benefity jako pružná pracovní doba a spravedlivé odměny vyšuměly.

Vladislav Gerhard, ex tajemník MČ Letňany