Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

hlasování sněmovna

 

 

 

 

 

 

 

 

Za sebou máme poslední zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18 v tomto pololetí. Současně končí jedno z nejtěžších období nejen v naší městské části nebo městě Praze. Co tedy aktuálně projednávalo Zastupitelstvo MČ a s jakými výsledky?

SK Prosek – naděje pro pokračování sportovních aktivit

Na úvod zasedání vystoupil zastupitel HMP za ODS a místostarosta sousední MČ Praha 9, Tomáš Portlík. Mluvil o výsledcích jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy z minulého týdne, kde se probíralo téma budoucnosti sportoviště SK Prosek. Zastupitel Portlík poděkoval všem, kteří se dosavadních jednání účastnili. Chválil i občany, jež svými podpisy na petici „Přijdeme o svá sportoviště?“ přispěli k urychlení hledání řešení, což má pomoci zachování sportu v Letňanech a na Proseku.

Jaké tedy řešení padlo na půdě Magistrátu?

Zastupitelé HMP projevili nesouhlas s podnětem na změnu územního plánu, proto se bytové domy v lokalitě SK Prosek stavět nebudou. Návrhy řešení na přestavbu a rozvoj chátrajícího areálu SK Prosek má přinést Vít Šimral (Piráti), radní HMP pro školství a sport, a to do 30. června 2020.

Místostarosta Portlík na závěr svého vystoupení (na ZMČ Praha 18) vyzval zástupce Prahy 18 k pokračování společného postupu a další spolupráci s radním Šimralem. Starosta Zdeněk Kučera následně pověřil radního MČ Praha 18 pro sport, Stanislava Nekolného (ANO), k ustanovení pracovní skupiny, která se bude věnovat tématu SK Prosek a bude spolupracovat s Prahou 9 a MHMP.

zdroj: MČ Praha 18

Komentář spolku Zdravé Letňany –  je to tak trochu jinak

Pro běžného občana to podle výše uvedeného textu vypadá, že vše je v pořádku a všichni jsou šťastní, že nakonec změna územního plánu neproběhla a na hřišti se bude opět hrát kvalitní fotbal. Proto také zastupitel z ODS Portlík všem poděkoval, nejen petentům ale ostatním občanům t. j. asi i zástupcům petičního výboru Nový Prosek. Dokonce i starosta Kučera k tomu založil pracovní skupinu a všichni se těší, jak budou spolupracovat s radním Šimralem od kterého očekávají velkou pomoc při obnově proseckého sportovního areálu . Je ale zvláštní, že na jedné straně zástupci radnice pějí chválu na jednání s MHMP (v článku na facebooku ODS a Svobodní) a za pár dní píší úplně něco jiného, posuďte sami:

Pomůže Praha sportu v Letňanech a na Proseku? Svitla naděje, uvidíme. Všem, kterým jde o sport, svitla naděje, že se hl. m. Praha a jeho vrcholní představitelé, kteří za něj nesou odpovědnost, konečně začnou o pražský sport zajímat. Dají sportu koncepci, strategii, podpoří jej finančně a stane se pro ně prioritou.

“Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem řadovým petentům, kteří se pod petici podepsali a mají skutečný zájem o zachování sportovišť. Poukázali na největší problém sportu v Praze, kterým je absolutní nezájem o něj. Velké poděkování patří také Tomášii Portlíkovi, předsedovi pražské ODS, který onu sportovní (věcnou) část pražským zastupitelům navrhl a prosadil,” uvedl pro naší stránku Ondřej Lněnička, předseda našeho zastupitelského klubu. …………………………. Mám o to větší radost, že u čistě věcného řešení, prostého prvoplánového, krystalického populismu, stojí právě pražská ODS,“ uzavřel Ondřej Lněnička.

Komentář Zdravé Letňany

Ptáme se, není to ten místostarosta Lněnička, který podporoval změnu územního plánu a tím i budoucí prodej sportovního areálu? Ano, je to on. Teď pěje chválu na ODS a srší štěstím, že se nepodařilo změnu územního plánu odsouhlasit. Je ale divné, když už tak děkují, zakládají pracovní skupiny pro spolupráci s radním Šimralem, který je členem Pirátské strany, proč místostarosta Lněnička v letňanském plátku Letňanské listy právě zase pirátskou stranu napadá, včetně radního Šimrala. To je dost divná reakce na otevřenou ruku magistrátu.

Co opět píše po čase místostarosta Lněnička v červnových Letňanských listech?

Co dělat? Od pražského školství odstavme „Piráty“. Kategorický výrok? Ne, osobní zkušenosti! Loni mně a panu starostovi pražský radní pro školství Vít Šimral vyrazil dech doporučením, ať 140 mil. na koupi dvou MŠ a rekonstrukci jedné z nich zajistíme vyhlášením sbírky mezi občany Letňan. Aneb: Od kojenců po seniory, každý přispěje 7000,- Kč.

Komentář Zdravé Letňany

V tomto článku, plného jedovatých řečí, je přesný opak toho, co předtím napsal na facebook ODS-Svobodní. Proč ta změna? Není to náhodou obava, že se naplní plán magistrátu a město přeci jenom nějaký finanční příspěvek spolku SK Prosek pošle a navrhne řešení, jak sportovní klub pro občany zachránit? Z článku z Letňanských listů to spíše vypadá, že je potřeba dokázat, že magistrát nepomáhá a jediné řešení je přeci jenom ta změna územního plánu a následný prodej pozemku investorovi.

 foto: iIustrační