Bleskovka

Letňanská Kazimírka zveřejnila termíny letních táborů pro sezónu 2022 Již nyní můžete vyplnit předběžný zájem a termíny si zapsat do kalendáře Termíny naleznete na webových stránkách https://www.kazimirka.cz/

 

camp mladÄ‚ËťchVELKÁ VENKOVNÍ HRA  NAUČNÁ DOBRODRUŽNÁ HRA PRO JEDNOTLIVCE I CELOU RODINU NEBO SKUPINU

Každý jednotlivec nebo tým dostane mapu se zakreslenými body, kde na Vás budou čekat úkoly vztahující se k tomu danému místu. Úkoly budou různého typu a měl by je zvládnout každý. Nejlepší je pracovat v týmu, kdy víc hlav, víc ví. Navštívíte místa známá i neznámá a rozšíříte tak své obzory. Na mapě bude okolo 30 zakreslených kontrol. Každá splněná kontrola včetně úkolu bude za jeden bod. Mezi body se lze pohybovat pěšky, na kole, koloběžce, odstrkovadle, odrážedle, v kočárku, vozíku a MHD. Naopak jsou zakázaná osobní vozidla a motorky. Počet navštívených bodů je na každém. Někomu bude stačit pár kontrol v blízkém okolí startu. Jiný se vydá do míst vzdálenějších, kde třeba ještě nebyl.

Hra bude probíhat pouze na území Kbel. Úkoly budou oproti loňskému roku méně sportovní a více poznávací. Navštívíte vybraná kbelská NEJ, historická nebo opomíjená místa, zajímavosti, pamětihodnosti...atd

Termín hry: sobota 21. 3. 2020 v čase 9:00 - 17:00 hod.

Pořadatel: RS SPORT

Místo startu/cíle hry: prostor registrace

Přihláška: online do 18. 3. 2020, poté již jen na místě omezeně do počtu vytisknutých map https://www.rssport.cz/velka-venkovni-hra/

Startovné:  1. do 15. 3. 2020 dospělí 100 Kč a děti 50 Kč 2. po 15. 3. 2020 dospělí 200 Kč a děti 100 Kč

Registrace: 9:00 - 9:50 hod., Centrální park Kbely - amfiteatr (50.1331214N, 14.5532447E), do místa pěšky, na kole, MHD zastávka Kbely nebo vlak zastávka Praha - Kbely.

V rámci registrace obdržíte mapu, průkazku na zaznamenání kontrol a hrací kartu. Hra je intuitivní, mapa a hrací karta Vás hrou povedou.

Rozprava: 9:50 hod. proběhne rozprava ke hře

Start: 10:00 hod.

Cíl: otevřen do 17:00 hod, kde odevzdáte průkazku kam jste razili kontroly a vyplněnou hrací kartu k vyhodnocení. V cíli obdržíte absolventskou pohlednici a diplom.

Vyhlášení výsledků: 18:00 hod., budou připraveny ceny pro nejlepší

Přísný zákaz jakkoliv vstupovat na železniční trať v celé délce!!! Neplatí to samozřejmě na přejezdy, přechody. Pohybujte se přednostně po chodnících, stezkách, cyklostezkách, pěšinách a loukách.

Důležité je správně naplánovat trasu hry.

Pomůcky (vlastní): propiska (fixa) a mobil povinné, dále možno navigace, dalekohled, internet, jízdenka MHD

Pomůcky (od pořadatele): Mapa 1:10000, průkazka pro ražení kontrol, hrací kartu s úkoly

Úkoly: každá kontrola (zakreslený bod v mapě) bude mít svůj specifický úkol nebo poznání. Úkoly budete zapisovat do hrací karty. Každý splněný úkol Vám bude ohodnocen za jednen bod. V připadě nesplnění úkolu se tato kontrola nezapočítává co celkového ohodnocení. Některé kontroly jsou složeny z jednoho a více úkolů. Úkoly budou jasně popsány v hrací kartě.

Kontroly: označení výstražnou páskou a kleštičky pro ražení

Výsledky: výsledky nejlepších účastníků budou vyhlášené v rámci ceremoniálu po hře. Celkové výsledky budou v nejbližších dnech vyvěšeny zde na webu, rozhodující kritérium bude počet nasbíraných bodů.

NERUŠIT, NEZNEČIŠŤOVAT, NEPOŠKOZOVAT...

ZVÍTĚZÍ KAŽDÝ, KDO SE ZAPOJÍ A NEZŮSTANE DŘEPĚT DOMA U TV NEBO PC

Informace jsou zveřejněny na: https://www.rssport.cz/velka-venkovni-hra/