Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

matepravovedetTo, co si schválila radniční koalice na ZMČ konaného v pondělí 10. 6. 2018 v bodě č. 17 (Smlouva o směně pozemků – Central Group uzavřený investiční fond a.s., který předložil radní Halama) se koalici splnilo, pozemek parc. č. 813/2, k.ú. Letňany, o výměře 5.517 m² je již v majetku společnosti Central Group. Zastupitelský klub Zdravé Letňany se záměrem koalice o směnách pozemků s developerem nesouhlasil, ale ani po jednáních se starostou Letňan se nám jejich rozhodnutí zvrátit nepodařilo. Dále ani oslovení příslušného radního  MHMP  nám nepomohlo zvrátit rozhodnutí radniční koalice. Nepovedlo se, někdo nás totiž předběhl a špatné rozhodnutí o směnách pozemků pomohl dokonat.  Proč ale vznikl tak velký zájem developera o tento pozemek? Není to totiž bezvýznamný pozemek, jedná se o pozemek, který je umístěný uprostřed budoucí plánované mohutné výstavby mezi Kolonií u Proseka a Tescem.  Pohled opozičního klubu Zdravé Letňany na směnu pozemků je takový, že směnu považujeme za špatné řešení, vůbec nemyslící na možnost v budoucnu účinně ovlivnit územní rozvoj v plánované výstavbě Letňany-západ z pozice jednoho z vlastníků dotčených pozemků. Takto se dobrovolně zbavit důležitého nástroje v jednání s developery je přinejmenším naprostý diletantismus a naivita.  Když se podíváme na hodnotu je naprosto zřejmé, že MČ Praha 18 nabízí z pohledu budoucího času pro developery atraktivní klíčový pozemek za pozemky stavebně nedůležité, s nulovou stavební hodnotou, pro které už nemá developer žádné využití. Takže za tyto „bezcenné/neatraktivní“ pozemky dostane developer pozemek, možná v dnešní době neatraktivní, ale v budoucnu umístěný přímo v centru budoucí zástavby Letňany-západ. K pozemkům nabízeným společností CG, které získal MČ Letňany je třeba ještě říci, že je zvykem takové pozemky (manipulační, budoucí komunikace, chodníky, aj.) převádět na obce spíše za symbolické ceny. Nicméně tato směna je již provedená a klíčový pozemek je již nenávratně v majetku dravého developera. Letňany se tak vzdaly práva VETA v budoucí výstavbě a možnosti vytvoření závazně účinné plánovací smlouvy ve prospěch Letňan.