Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Radnice 4

Předsedající: Kučera Zdeněk, Mgr. MBA Ověřovatel: Halama Martin, Ing. Dále přítomni: Lněnička Ondřej, Mgr.  Lojková Iveta   Sehnal Pavel, Ing.  Omluveni: Gerhard Vladislav, Ing., tajemník (přizvaný)  Miffek Ondřej, Ing., Ph.D., předseda Finančního výboru (přizvaný) Přizvaní: Nekolný Stanislav, MBA, předseda Výboru pro dopravu a ŽP Řepová Michaela, předsedkyně Výboru pro kulturu, volný čas, zdravotnictví a sociální záležitosti

 

 Bod č. 5 Záměr směny pozemků – Central Group uzavřený investiční fond a.s.

 

Předkládá: radní Halama Odbor: OSM 

Zpracovala: Gladišová

5.1 Usnesení č. 086/04/19 1. 

RMČ schvaluje záměr směny pozemku parc.č. 813/2, k.ú. Letňany, o výměře 5.517 m², který má ve svěřené správě MČ Praha 18 za část pozemku parc.č. 760/169 o výměře cca 286 m², pozemek parc.č. 795/8 o výměře 281 m², parc.č. 796/2 o výměře 360 m² a část pozemku parc.č. 527/1 o výměře cca 697 m² vše k.ú. Letňany, tz. O celkové směňované výměře 1.624 m², které jsou ve vlastnictví společnosti Central Group uzavřený investiční fond a.s., a to bez doplatku v rozdílu cen (hodnot) pozemků.

2. RMČ ukládá OSM zveřejnit záměr směny pozemků. 5.5 Hlasování: pro   4  proti   0 zdržel se   1 Usnesení bylo přijato.

Vyjádření spolku Zdravé Letňany

I bez vyjádření příslušného výboru RMČ je  uvedený záměr směny pozemku parc.č. 813/2, již vyvěšen na úřední desce MČ Praha 18.  Klub opozičních zastupitelů  Zdravé Letňany připravuje svoje  vyjádření, které brzy odevzdá na podatelnu letňanské radnice.  Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany

Uřední deska MČ Praha : záměr směny pozemku