Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

 

 

matepravovedetNa radnicích je většinou zvykem, že se TZ píší pod vedením starosty s vědomím RMČ.  Na naší radnici  je to ale trošku  jiné, protože  nejdříve vyšla 31. 1. 2019 na facebooku Krásné Letňany TZ  pana místostarosty Sehnala a za pár hodin vyšla další TZ ale jak je všude zvykem od starosty. Na naší radnici tak máme na možné budoucí investice u konečné metra Letňany  hned dva názory,  posuďte sami který je lepší.

 První TZ místostarosty pana Sehnala ze dne 31. 1. 2019 Tisková zpráva ve věci vládní čtvrti a nemocnice v Letňanech

Radní MČ Letňany se začnou zabývat návrhy na vybudování vládní čtvrti a nemocnice v této lokalitě.

„Jako první místostarosta městské části Letňany a radní s odpovědností za územní plánování a rozvoj předložím radě a zastupitelstvu MČ Praha 18 návrh na zpracování nového územního generelu naší městské části. Při jeho zpracování vyzvu ke spolupráci pana předsedu vlády Babiše i pana primátora Hřiba, abychom do něho zapracovali představy obou institucí“ sděluje předseda ODA Pavel Sehnal.

V městské části Prahy 18 Letňany žije necelých 30 tis. občanů, a poté, co se snížila výroba ve společnosti AVIA a v dalších místních výrobních firmách, musí lidé cestovat za prací do jiných městských částí a centra Prahy. „Pro Letňany je to dobrá zpráva, že zde vznikne dle slov pana Babiše asi 10 tis. pracovních míst. Skutečnost, že zde bude i sídlo státních institucí, posílí prestiž naší městské části.“ doplňuje Sehnal.

Nelze vyloučit, že zastupitelé jiných městských částí budou argumentovat, že není spravedlivé, aby pouze jedna městská část profitovala z vládní čtvrti. Budou se asi snažit přesvědčit pana předsedu vlády Babiše, aby státní instituce zaujaly i místo v jiných městských částech. Zejména se nabízí MČ Praha 11 - Jižní město, kde žije 90 tis. obyvatel, ale pracovní příležitost tam najde pouze asi 15% z nich. Ostatní jsou nuceni trvale dojíždět za prací například na Pankrác a Budějovickou.

„Pokud by se měl uskutečnit záměr vládní čtvrti a nové nemocnice v Letňanech, je potřeba vyřešit celou řadu navazujících skutečností, zejména dopravu, parkování, vliv na životní prostředí, ale zejména vliv na občany žijící v této městské části. Na tyto oblasti musí odpovědět nově zpracovaný územní generel Letňan.“ uzavírá Sehnal.

V Praze dne 31. ledna 2019

Ing. Pavel Sehnal  1.místostarosta Letňan  radní s gescí za územní plán a rozvoj

Zdroj:

Krásne Letňany 

Druhá TZ starosty Letňany z 31. 1. 2019 Staly se Letňany pouhým vazalem „velké“ Prahy?

Už několik týdnů předseda vlády Andrej Babiš a Zdeněk Hřib - primátor Prahy jednají o svých záměrech na využití pozemků u konečné metra C Letňany. Ve hře je vládní čtvrť a/nebo nemocnice a rezidenční bydlení. Přestože se jedná o plány, které se ve výsledku dotknou desetitisíců obyvatel městských částí Praha 9, Praha 18 (Letňany), Praha 19 – Kbely a Praha – Čakovice, do dnešního dne nebyl žádný z jejich starostů osloven, natož přizván k účasti na jednáních „u kulatého stolu“.

„Zásadně nesouhlasíme s tím, že se jedná o nás bez nás a že za našimi zády dochází k dohodám, které ovlivní život a budoucnost více než 20 000 občanů naší městské části,“ říká starosta osmnáctky Zdeněk Kučera. A dodává: „Je s podivem, že jsme primátorovi hlavního města Prahy nestáli za to, aby nás přizval na probíhající jednání, nebo nás alespoň podrobně informoval o jejich výsledcích. Skutečně si připadáme jako vazalové „velké“ Prahy, která o nás naprosto nedemokraticky rozhoduje. Na nás, starostech a zastupitelstvech obcí, pak ale bude, abychom řešili problémy, které s sebou výstavba – ať už vládní čtvrti, nebo nemocnice a bytů – přinese.“

V reakci na postup zmíněných politiků se starostové všech dotčených městských částí, tedy Prahy 9, Prahy 18, Prahy 19 a Prahy – Čakovic, v nejbližších dnech sejdou, aby společně projednali dopady, které tento stavební záměr bude na celou severovýchodní oblast Prahy mít. Zároveň budou hledat způsob, jak vyvinout tlak na vedení Prahy a zajistit si okamžitý přístup ke všem informacím a na všechna budoucí jednání o „projektu Letňany“.

„Dost dlouho jsme čekali na to, že nás někdo přizve do „hry“. Ale už nemůžeme jen nezúčastněně sledovat televizní vystoupení pánů Babiše a Hřiba nebo se dočítat z tisku, jak skvělou budoucnost Letňanům a Letňanským chystají, hodláme vyrazit do boje. Minimálně to dlužíme obyvatelům naší městské části. Hned po víkendu se proto sejde rada městské části, která se bude problémem výstavby zabývat. Její závěry pak budou projednány na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 18. Předpokládám, že za hojné účasti rozhořčených občanů,“ uvedl Zdeněk Kučera, starosta Prahy 18 – Letňany Vydáno: 31. 1. 2018 v 11.00 hodin

Zdroj: naše Letňany