DSCN4475Mateřská škola Malkovského odstartovala pilotní projekt Čistý vzduch do mateřské školy a zakoupila v prosinci 2018 na všechna svá pracoviště čističky vzduchu. Cílem  tohoto projektu je zdravější prostředí ve třídách, možnost větrat i v době zhoršených rozptylových podmínek  a tím snížení nemocnosti dětí. Ze zkušeností ředitelů z mateřských škol okolních městských částí, kteří čističky již používají, se zejména v období respiračních onemocnění podařilo snížit nemocnost až o 30%.

Při výběru byla hlavním zřetelem bezpečnost provozu,  hlučnost a v neposlední řadě i hodnocení alergologů. Na konci školního roku bude provedeno zhodnocení očekávaného přínosu, tedy zda čističky přinesly slibovaný efekt, který je patrný na zdraví našich dětí, budou-li výsledky kladné, bude projekt pokračovat s finanční podporou městské části i v ostatních mateřských školách. 

Zdroj: letnany.cz