Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Vážení voliči,

alcaponeprstjak jsme již psali v jiném příspěvku, považujeme povolební jednání za ukončená, respektujeme, že o koalici jednají jiné subjekty bez nás. O metodách "Pravého bloku" (dále jen PB) si můžeme myslet své, zároveň však nemůžeme popřít, že jednali ryze racionálně s cílem dostat se k moci, což je cíl legitimní. Když neuspěli s námi, uspěli s jinými a nám nezbývá, než jim k tomu pogratulovat. Považujeme však za důležité, abyste měli přehled i o tom, co se dělo v zákuli...sí. Často dostáváme otázku, proč jsme nepřijali poslední nabídku PB na uspořádání rady 3 ZL, 1 ODS (bez Ondřeje Lněničky) a 1 ANO 2011. Jedním z důvodů bylo to, že v době, kdy tato nabídka přišla (16.10.), jsme již byli vázáni memorandem s TOP 09 a ODA. To jsme podepsali již 12.10. a mimo jiné zcela explicitně říkalo, že žádný z jeho signatářů nebude vyjednávat s jinými subjekty (viz příloha). Proto jsme považovali za nemožné, abychom o nabídce PB vyjednávali či ji dokonce přijali, i když by pro nás byla věcně přijatelná. V celém řetězu vyjednávání byla toto naše nejzásadnější chyba.

Vůbec nás totiž nenapadlo, že naši partneři, konkrétně pan Pavel Sehnal, pan Ondřej Miffek, paní Iveta Lojková a paní Michaela Řepová se tím, že jsme si podali ruku a naši dohodu stvrdili v memorandu, nebudou ani v nejmenším trápit, vše zcela flagrantně poruší a za našimi zády, se dohodnou s druhou stranou. Mohli nám navrhnout vypovězení memoranda, mohli s námi jednat, ale nic z toho neudělali. Pouze díky naší nabídce neskončil v opozici, což by pro některé z nich znamenalo vážné existenční problémy, a "odvděčili" se tím, že do opozice poslali nás (což existenční problémy nikomu nezpůsobí). Přitom i v době, kdy již pravděpodobně jednali s ostatními, vůči nám vystupovali jako že se nic neděje (viz e-mail z 19.10.) Po tomhle kroku se nám všichni "omlouvají", házejí vinu jeden na druhého a tvrdí, že to takhle vlastně vůbec nechtěli. Kdo a jak to vlastně vymyslel a realizoval, nechť si vyřídí mezi sebou. Nic už ale nemůže změnit to, že ve vedení Letňan budou lidé, pro něž vůbec nic neznamená nejen podání ruky, ale ani zcela nezpochybnitelný podpis memoranda - dohody.

Věřme v lepší příští.

Tým Zdravých Letňan