Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Vážení voliči,

povolební vyjednávání pokročila do další fáze a rádi bychom Vás informovali o aktuálním vývoji.

Sdružení Zdravé Letňany se na základě proběhlých schůzek dohodlo (a jednomyslným hlasováním tuto dohodu potvrdilo) na tom, že bude dále vyjednávat o uzavření koaliční smlouvy s klubem TOP09 - ODA.

Zasadní informací je to, že členem tohoto klubu není pan Ivan Kabický, který nebude - dle této dohody - vykonávat žádnou vedoucí funkci v žádných orgánech samosprávy (RMČ, výbory, komise) a svůj mandát zastupitele, získaný ve volbách, bude vykonávat jako nezávislý. Kluby ODS + Svobodní a ANO 2011 byly o tomto našem rozhodnutí informovány s tím, že v žádném případě neznamená naší neochotu využít jejich schopností a zkušeností pracovat na jakýchkoli projektech, které mohou být pro Letňany prospěšné. Samozřejmě počítáme i s tím, že se opozice bude přímo podílet na správě Letňan a to zejména prací v komisích a výborech. Základním motivem našeho rozhodnutí bylo dát Letňanům zcela nový impuls, nechtěli jsme se přiklonit ani na jednu stranu personifikovaného sporu dvou bývalých spolustraníků a starostů, což toto řešení splňuje. Každé povolební rozhodnutí musí být založené na kompromisech a víme, že ani toto není ideální. Je nám jasné, že se setkáme i s kritikou a jsme připraveni na ní věcně reagovat.

Děkujeme za Vaši přízeň a o dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.