Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Martin Krejci kopieIng. Marti Krejčí:

Již při studiu na vysoké škole mě bavila práce s čísly, zejména finanční analýzy a ekonomické fungování podniků. Nyní již 7 let tvořím rozpočty, kontroluji hospodaření a  zodpovídám za finance mezinárodní kosmetické společnosti.

Co mě vede k volbám:

V Letňanech žiji teprve krátce, necelé 3 roky, kdy jsme se do této městské části s přítelkyní přistěhovali. Rád bych zde prožil minimálně další dekádu svého života, proto mi není dění v naší čtvrti lhostejné. S aktivní politikou nemám prakticky žádné zkušenosti. Zajímám se však o veřejný život, ke kterému patří i dění na naší letňanské radnici. Velmi vnímám, že již dlouhou dobu jsou v jejím vedení stále stejní lidé. Tento stav nikde, ani ve veřejné, ani v soukromé sféře nedělá dobrotu. Stále stejný způsob myšlení brání modernímu rozvoji. Rád bych přinesl změnu, kdy i určitá politická nezkušenost může být moji výhodou.

Co bych chtěl pro MČ udělat:

Ze své praxe vím, že peníze musejí být vynakládány efektivně. Zasadím se proto o důslednou kontrolu veřejných výdajů a jejich efektivnímu využívání, tak aby i finance naší MČ byly Zdravé.

Zájmy:

Mám rád pěší turistiku, hrady, zámky, hraji tenis a občas, když je čas, vyrazím na vyjížďku na kole.