Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

NESOUHLASÍME S NÁVRHEM NA METRO DO HOVORČOVIC. Metro úplně vynechá zástavbu Letňan a Čakovic, ale i Tesco a Globus. KDYŽ METRO, TAK PRO LETŇANSKÉ!

metro Hovorčovice„Sedím na kolejích, které nikam nevedou. Koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou...“ notuje si známý lobbista Tonda Blaník. Tak by si notovali i cestující z nové konečné metra C podle návrhu starosty Letňan.

Mezi tématy rozvoje městské části starosta Ivan Kabický na zastupitelstvu 23. července představil metro do Hovorčovic. Za takový návrh by se nemusel stydět ani Tonda Blaník. Podle návrhu radnice by metro úplně vynechalo stávající zástavbu Letňan. První stanice by byla až za Veselskou ulicí vedle haly Activy. Pracovně ji nazýváme „Odien“, protože v docházkové vzdálenosti stanice metra bude většina nové čtvrti „Odien“. Další stanice, o které starosta mluvil, by měla být v polích na rozmezí Hovorčovic a Třeboradic. Starosta řekl, že Čakovice už mají železnici.  Nejprve rozeberme výhody tohoto návrhu:

Toto řešení bude asi nejlevnější, metro povede zcela mimo zástavbu obytných domů a část trasy tak bude možné hloubit z povrchu. Stanice „Odien“ obslouží novou zástavbu v areálu „Odien“, takže se sníží nároky na dopravu z plánované čtvrti. Stanice „Hovorčovice“ je navržena u budoucí dálniční křižovatky na pozemcích MČ Praha-Čakovice. K tomu ještě zazněl návrh na přesunutí nádraží Čakovice do této lokality, aby mohli na metro přestupovat cestující z Hovorčovic a dalších obcí Středočeského kraje.  Návrh má ale několik nedostatků: Metro úplně vynechá zástavbu Letňan a Čakovic, ale i obě velká obchodní centra (Tesco, Globus). Metro zasáhne velmi málo stávajících obyvatel Letňan i Čakovic. Dá se tudíž očekávat, že koncový úsek trasy nebude vytížen. „Ty v*le, já zrovna stavím metro, který končí v poli. (a ukazuje na stanici metra Letňany) To nebude na h*vn* jenom odpoledne, to bude na h*vn* celej den. Ty mně nebudeš říkat, co se v týhle zemi dá nebo nedá postavit za veřejný prachy!“ říká proslulý lobbista Tonda Blaník. Vracíme se do jeho časů?

Metro dokáže přepravit za hodinu kolem 50 tisíc osob. Tolik obyvatel nemají ani Letňany, Čakovice a Hovorčovice dohromady. Z toho důvodu obvykle trasa metra končí na hranici souvisle zastavěného území a snaží se pobrat co nejvíc lidí. I kdyby na konečné metra postavili další obří parkovací dům, nikdy to metro neuživí, zvlášť když těsně vedle vede železniční trať. Proto se také v nové pražské dopravní politice a plánu udržitelné mobility nepočítá s dalším prodloužením metra kromě trasy D. Počítá se s tím, že cestující z Hovorčovic, Neratovic, Mělníka a dalších lokalit dojedou autem na místní parkoviště P+R, přijedou autobusem nebo dojdou pěšky na nejbližší stanici vlaku. U naší železniční trati se navíc plánuje zdvojkolejnění a elektrifikace, což přinese dvojnásobek spojů a vyšší provozní spolehlivost. Železnice je navíc jedenapůlkrát rychlejší než metro.  V nejbližších desetiletích se plánuje pouze stavba metra D s náklady asi 80 miliard, ostatní návrhy na prodloužení metra se kvůli nerentabilitě vyřazují z územního plánu. Mizí prodloužení áčka do Hostivaře, mizí metro na letiště. Koncové úseky se nahrazují tramvají nebo železnicí.  Můžeme jít naopak cestou zastavování, abychom novou trasu metra naplnili. Na severu Letňan může vedení Letňan prosadit nový Manhattan. Dopravní expert Martin Šubrt (ROPID) k tomu podotýká, že při dalším rozvoji trasy metra C dojde k jejímu kolapsu. Lidé z Bohnic už se do metra těžko dostanou. Proto se původně metro C plánovalo ukončit v Ďáblicích a do Letňan mělo vést metro D (https://subrt.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=92624). "Pokud bude trend rozvoje pokračovat v okolí Letňan opravdu výrazněji, brzy bychom byli svědky situace, kdy se v Kobylisích do vlaků ve směru do centra nebudou moci dostat další cestující, ač interval již bude minimální," dodává Šubrt.

Zdroj:facebook Zdravé Letňany