Bleskovka

Letňanská Kazimírka zveřejnila termíny letních táborů pro sezónu 2022 Již nyní můžete vyplnit předběžný zájem a termíny si zapsat do kalendáře Termíny naleznete na webových stránkách https://www.kazimirka.cz/

 

element Letňany bez áleje Foto: Element Letňany ale již bez aleje                                                                                                                                                                                                  Na možnost zničení stromů u stavby Element Letňany jsme za spolek Zdravé Letňany z. s. formou podmětu k šetření informovali Oblastní inspektorát Česká inspekce životního prostředí (dále ČIŽP) již v  březnu 2015. V  doporučeném dopise jsme  ČIŽP upozornili, že na pozemku, budoucí stavby domu Junion (dnes Element Letňany) se nachází celkem 40 stromů, z toho 33 vzrostlých lip. Dále jsem inspekci upozornili, že koruny stromů zasahují 4 mb nad parkoviště na pozemku  kde se bude stavba domu realizovat. ČIŽP náš podmět nebrala vážně s tím, že se stavba ještě nezahájila.

 Další podmět pro řízení ve věci ochrany zeleně na ČIŽP jsme zaslali dne 1. 4.  2018, s tím, že již došlo k poškození kořenů a korun stromů, které zasahovaly cca 3-4 mb do objektu stavby Element Letňany na pozemku 629/138.  Tentokrát dle dopisu ČIŽP, který nám zaslala inspekce již tuto záležitost bere vážněji ale doposud jsme žádné další vyjádření o možném postihu stavebníka do dnešního dne nedostali. Záležitost budeme nadále řešit.

 

 Nedopustíme další ničení letňanské zeleně. ZDRAVÉ LETŇANY

 Podnět  k šetření 1

Ing. Petr Králíček                                                  

Wolkerova 40/11                                                          

160 00 Praha 6

Praze dne 1. 3. 2015

Věc: Podmět pro řízení ve věci ochrany zeleně

 

Vážený pane,

podáváme podmět k zahájení řízení ve věci ochrany zeleně v tomto případě vzrostlých stromů na pozemku 629/252 v katastrálním území Letňany, Praha 9. Na pozemku se nachází celkem 40 stromů, z toho 33 vzrostlých lip ve stáří cca 35 let. Všechny lípy mají ve výšce 130 cm obvod větší než 80 cm. Koruny stromů zasahují 4 mb nad parkoviště na pozemku 629/138. Více než polovina stromů bude pravděpodobně pokácena, nebo budou nenávratně poškozeny při plánované výstavbě polyfunkčního domu Junion  na stávajícím parkovišti na pozemku 629/138,  protože základy plánované stavby jsou na hranici pozemku.

 S pozdravem

Olaf Deutsch

předseda sdružení Zdravé Letňany o.s.

Kopřivnická 614, 199 00 Praha 9

Korespondenční adresa:

Olaf Deutsch, Choceňská 158,

199 00 Praha 18

 

Podnět  k šetření 2 

 

Česká inspekce životního prostředí

Oblastní inspektorát                                                      

Wolkerova 40/11                                                          

160 00 Praha 6

Praze dne   1. 4.  2018

Věc: Podmět pro řízení ve věci ochrany zeleně

podáváme podmět k zahájení řízení ve věci ochrany zeleně v tomto případě vzrostlých stromů na pozemku 629/252 v katastrálním území Letňany, Praha 9, (ulice Tupolevova).     Na hraně stavebního pozemku se nachází celkem minimálně 15 stromů ve stáří cca 35 let. Téměř všechny stromy  mají ve výšce 130 cm obvod větší než 80 cm. Koruny stromů, které zasahovaly cca 3-4 mb do objektu stavby Element Letňany na pozemku 629/138 jsou ořezány a kořeny stromů jsou odhadem ze 30 - 40% zničeny, protože zasahovaly do prostoru již vybagrované stavební jámy vyhloubené pro podzemní části stavby Element Letňany realizované stavební společností GEOSAN. Dle našeho úsudku dojde  vzhledem k částečnému poškození kořenové části stromů v budoucnu  k úhynu části vzrostlých stromů. 

  S pozdravem

Olaf Deutsch

předseda spolku Zdravé Letňany z.s.

Choceňská 158,                                       1

99 00 Praha 18