Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

ZDRAVÉ LETŇANY VRÁTÍ RADNICI ZPĚT OBČANŮM

Proč volit právě nás?

barevn letnany 2Kvalita života v Letňanech se zhoršuje. Nepořádek, nedostatek parkovacích míst, přeplněná doprava, málo kapacit ve školách a školkách, nebývalý nárůst obyvatel, pro které však není stavěno nic jiného, než byty... Přitom Letňany mají dobré podmínky pro zdravý růst. Nemusí řešit velké problémy jako jiné obce, například sociálně vyloučené lokality, nemají dluhy a na investice je dostatek prostředků. V čem je tedy problém? Jsme přesvědčeni, že důvod je jednoduchý: radnice nemyslí na občany. Proto se spojilo pět politických subjektů, jejichž společným programem je to změnit a vrátit radnici zpět lidem.

Kdo jsme?

  mafieNejsme majitelé firem, kteří by zde měli podnikatelské záměry. Jsme vaši sousedé, kteří jako většina z vás jezdí každý den do práce, má děti ve školních zařízeních a chce kvalitně trávit volný čas. Naši kandidáti se aktivně zapojují do života v Letňanech, starají se o vaše bezpečí, vedou bytová družstva, provozují kroužky pro mládež. Problémy Letňan známe na vlastní kůži a víme, kde mají řešení.

Co chceme?

Chceme, aby se komunální politika stala opravdovou službou občanům. Budeme reagovat na vaše podněty a připomínky, budeme s vámi v kontaktu. Nebráníme se diskusi, nepohrdáme názory ostatních. Radnice bude otevřená všem.

Co máme za sebou?

hlasování sněmovna

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravé Letňany jsou poslední čtyři roky na radnici kritickou opozicí, ale podpořili jsme i celou řadu rozumných návrhů, například záměr na zbudování volnočasového centra nebo výstavbu nových škol a školek. Jako spolek jsme připomínkovali všechny významné stavební záměry a snažili se přimět radnici k vstřícnějšímu postoji vůči potřebám občanů. Dlouhodobě sledujeme radniční kauzy, naposledy likvidaci stromů v Tupolevově ulici u stavby „Element“.

 

Volební program koalice spolku ZDRAVÉ LETŇANY s podporou Pirátů, Starostů, lidovců a Zelených

 

Jsme přesvědčeni, že důvod je jednoduchý: radnice nemyslí na občany. Proto se spojilo pět politických subjektů, jejichž společným programem je to změnit a vrátit radnici zpět lidem.

 

V o l e b n í   p r o g r a m  p r o  z d r a v é   L e t ň a n y

Rozvoj městské části: nechceme přelidněné Letňany

• Chceme zastavit zahušťování zástavby uvnitř naší čtvrti.

• Nechceme, aby se stavěly byty bez občanské vybavenosti či dokonce bez přístupové silnice. Každý developer se má podílet na investicích v okolí svého záměru.

• Budeme aktivně zasahovat do projednávání nového metropolitního plánu, abychom zabránili negativním důsledkům pro naši městskou část.

• Prověříme postup radnice při povolování developerských projektů.

 

Ochrana životního prostředí: začneme pořádně uklízet a opravovat

• Zlepšíme péči o zeleň a úklid veřejných prostor od odpadků. (Špatně udržované plochy lákají především opilce a bezdomovce.) Naším snem je, aby se vnitřní Letňany staly jedním velkým parkem.

• Zasadíme se o opravu jezírka na Staré návsi a opravu zanedbaných hřišť a odpočinkových míst.

• Na místa černých skládek nasadíme fotopasti, aby bylo možné dohledat hříšníky.

• Budeme vystupovat proti zástavbě parků a likvidaci zeleně. • Usilujeme o rozšíření letňanského lesoparku. Na rozdíl od stávajícího starosty budeme spolupracovat s okolními městskými částmi na rozšíření lesoparku a zřizování dalších zelených ploch navazujících na území Letňan.

• Obnovíme život sysla v Letňanech, budeme chránit další vzácné druhy. Doprava: méně aut díky trolejbusu na Prosek, tramvaji do Ďáblic a vlaku do centra • Prosadíme další posílení MHD v návaznosti na novou výstavbu.

• Budeme pracovat na prodloužení tramvajové trati do Letňan – tramvaj může vést do Letňan o třicet let dříve než metro. Podpoříme zřízení nové vlakové zastávky pro letňanské.

• Budeme prosazovat vybudování silničního obchvatu Letňan, zejména mimo staré Letňany.

• Chceme opravit Veselskou ulici, prodloužit linku 195 do zastávky Krausova a vytvořit zde náměstíčko navazující na park podél ulice Malkovského.

• Zasadíme se o rozvoj cyklistické dopravy. Nejvíc nám chybí cyklostezka do Ďáblic.

• Zklidníme dopravu mimo hlavní silnice, vnitřek zástavby má být příznivý k chodcům.

• Lépe zabezpečíme přechody pro chodce. • Prosadíme výhodné parkování pro rezidenty.

 

Školství a kultura: děti na prvním místě, více peněz spolkům

• Zajistíme místa ve školách pro všechny letňanské děti. • Podpoříme zvýšení mezd učitelům z radničního rozpočtu, abychom přilákali kvalitnější pedagogy.

• Převedeme školní jídelny zpátky školám, prodělečné kroky z minulosti se nesmí opakovat.

• Budeme podporovat tradiční kulturní akce, jako je Dětský den nebo Rozloučení s prázdninami. • Chceme podporovat nadané letňanské umělce, nikoli platit drahé honoráře bývalým hvězdám vystupujícím na pivních slavnostech.

• Spolky jsou klíčové pro zdravý veřejný život, proto zvýšíme jejich podporu, podnítíme vytvoření nových a budeme s nimi aktivně spolupracovat.

 

Zdravotnictví a sociální služby: více lékařů a lepší sociální služby

• Budeme usilovat o zřizování dalších prostor pro nové lékaře.

• Zasadíme se o podporu organizací, které se starají o seniory a znevýhodněné.

• Podpoříme sociální služby pro důstojné stáří, například denní stacionář.

 

Bezpečnost a pořádek: terénní pracovníci v ulicích

• Zavedeme terénní pracovníky pro bezpečnost a čistotu v ulicích, kteří budou spolupracovat s městskou policií.

• Podpoříme činnost dobrovolných hasičů.

• Uspořádáme preventivní akce proti drogám a alkoholu na místních školách.

 

Zdravá veřejná správa: zapojíme obyvatele do rozhodování

• Podporujeme štíhlý a efektivní úřednický aparát.

• Zajistíme, aby obecní peníze byly efektivně investovány. Chceme využít evropské finance na smysluplné projekty.

• Zapojíme občany do rozhodování o obecních výdajích (participativní rozpočet).

• Budeme zveřejňovat více materiálů o plánech a investicích městské části, a to tak, aby byly občanům srozumitelné.

• Zlepšíme elektronickou komunikaci s občany prostřednictvím diskusního fóra.

• Zpřehledníme webové stránky městské části.