Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

kartografie 8V pruběhu veřejné diskuze s občany, která se konala ve středu 18. dubna 2018 vrámci projektu zameřeného na zlepšování kvality života obyvatel Letnan a zapojení verejnosti do rozvoje městské cásti Praha 18, byly formulovány priority, které občané chtějí řešit. Vzhledem ktomu, že takto získané výsledky nejsou reprezentativní, je třeba je predložit k potvrzení občanum městské části formou ankety. Prosíme, označte DVĚ zníže uvedených témat, jejichž řešení upřednostňujete!

POZNÁMKA: témata jsou uvedena v abecedním pořadí začátečních písmen prvních slov, ne v pořadí duležitosti.
Tu jim dodáte vy svým hlasem.

 


• Absence velkokapacitního sálu
• Navýšení spolupráce organizací, které pracují s dětmi ve volném čase s MŠ a ZŠ
• Neprofesionální úroveň moderování facebooku Naše Letnany
• Nepřehledné webové stránky MC Praha 18
• Obnova sysla v Letňanech
• Rozšírení a oprava komunikací a chodníku v lokalite bytových domu v ul. Bohumínská
• Rozšírení kapacity MHD v ranní i odpolední špičce
• Rozšírení kapacity škol, včetne učitelů a odborných učeben
• Stop zahuštování výstavby
• Zavedení konečné stanice linky MHD c. 195 do zastávky Krausova
• Zvýšení kapacity domovu pro seniory
• Zvýšení kapacity Domu s pečovatelskou službou

Formulář: ZDE