Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

Rychnovska 2Dne 12. března se uskutečnil na letňanské radnici workshop k dopravě. Na začátku promluvil starosta Ivan Kabický a vyzval zúčastněné, aby se rozdělili na dva pracovní stoly, které diskutovaly o parkování nebo nové silnici na okraji lesoparku. Rozdal anketní lístky, na nichž se mohl každý vyjádřit k možné variantě rezidenčního parkování: 1) zřídit modré zóny mezi výstavištěm a Rýmařovskou, 2) od výstaviště ke Křivoklátské, 3) na celém území Letňan, 4) rezidenční zóny zatím nezavádět.

Následně probíhala diskuse zástupců radnice s občany. U prvního stolu byly představeny stejné návrhy na zřízení parkovacích míst jako minule, u kterých ale nenastal žádný posun. Od občanů padlo několik nových návrhů, například v okolí nového věžáku Rezidence Křivoklátská, kde se stojí již dnes po dobu stavby, nebo v ulici Tupolevova, kde by se mohl zrušit prostřední nevyužívaný pruh, změnit vodorovné značení a alespoň v části ulice nakreslit pruh pro podélné stání.

Druhý stůl se zabýval problematikou silnice mezi Letňany a Kbely, která měla dříve vést skrz lesopark. Starosta informoval o nově nalezené shodě městských částí na trase silnice s použitím původní Toužimské. Rada MČ v tentýž den přijala usnesení, kde stahuje původní podnět 66/2017 na přepůlení parku.

Eduard Horák, příznivec Pirátské strany