Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

sysel obecny 107 150x150Od roku 2008 klesla populace ohroženého sysla obecného na letišti v pražských Letňanech ze stovek jedinců téměř k nule. Loni byl pozorován pouze jeden exemplář, uvedla mluvčí Agentury ochrany a přírody České republiky (AOPK) Karolína Šůlová. To co neuvedla je z jakého důvodu.  V článku se pouze  uvádí, že důvody pro zánik syslí populace nejsou zřejmé, podle Šůlové může být příčin řada. S ohledem na to, že jde o stepní druh, syslům nesvědčí přílišná vlhkost. Nemají také rádi vysokou trávu, ochranáři proto na vybraných lokalitách včetně Letňan zajišťují kosení. Hlodavce mohou také lovit kočky a další predátoři.

To byla oficiální informace Agentury ochrany a přírody České republiky (AOPK) Karolína Šůlová.

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/462750-maskot-prazske-olympiady-zrejme-vymrel-v-letnanech-videli-uz-jen-jednoho-sysla.html

Co nám ale mluvčí přesně neřekla, že akci která se koná v přírodní Lokalitě NATURA 2000  vždy někdo povoluje, například žádost o souhlas s uspořádáním Majálesu v roce  2014 obdržela Správa CHKO Český kras dne 11.2. 2014. Žádost přišla od studentské organizace  StudentZone, o.s. (se sídlem Viniční 203b, 615 00 Brno. StudentZoné o.s., a  požádala  o realizaci  hromadné akce o to 10. ročníku tradičních studentských oslav „Pražský Majáles,“ který se pak  konal   v Letňanech a to dne  30. 4. 2014.  Každý,  včetně radnice Městské části Praha 18 věděl, že se má akce realizovat  na části parcely č. 540/104 v k.ú. Letňany v místech výskytu chráněných letňanských syslů. 

Je nutné se zeptat? 

Není to právě Správa CHKO Český kras, která by měla vědět, že všechny venkovní akce syslům škodí?  Třeba Správa CHKO Český kras neví, že NPP Letňanské letiště byla vyhlášena dne 3. května 2005 za účelem ochrany kriticky ohroženého druhu sysla obecného Území sysla obecného je evropsky významnou lokalitou - Praha Letňany NATURA 2000.

Dále co se ale stane,  když se sysel nevzpamatuje a opravdu z Letňan zmizí?  Za několik let přijdou Letňany a statut přírodní památky NATURA 2000 a z této lokality se stane pro developery velmi žádaný pozemek.

Olaf Deutsch, Zdravé Letňany z. s.

Související články:

http://www.nasepraha9.cz/zpravy-11/letnanske-letiste-je-prirodni-pamatkou

http://www.zdraveletnany.cz/index.php/nae-nazory/ivotni-prostedi/1740-maskot-prazske-olympiady-zrejme-vymrel-v-letnanech-videli-uz-jen-jednoho-sysla