Vážená paní Kolínská,

 mám na Vás otázku ohledně výstavby v MČ Praha 18 Letňany. Neustále zde probíhá stavba nových a nových obytných domů, již kvůli nim padly i zahrádky v oblasti 'havraňáku', kde vznikla Rezidence Veselská. Nové domy jsou náporem jak na dopravu, parkovací místa a v neposlední řadě ubývá volných zelených ploch. Opakovaně dochází k jednání s ROPIDem, který údajně nemá finanční možnosti k posílení metra a nemá jak více posílit autobusy v oblasti Starých Letňan. V tomto týdnu přibylo na sídlišti u zastávky Fryčovická nové ohrazení, kvůli výstavbě 11 patrového domu. Podotýkám, že výstavba byla schválena uvnitř vnitrobloku, kde jsme rádi za kousek zeleně. Taktéž si asi s novými "sousedy" budeme koukat do talířů, protože prostoru není tolik, aby nebylo vidět z oken do oken již stávajících domů. Zřejmě se nikdo nezabýval problémem parkování, který trápí celé Letňany, hlavně pak při kulturních akcích. Letňany musí také neustále navyšovat počet míst v MŠ, kdy pokud to lze, se pravidelně dočteme, že k MŠ bylo přistaveno nové patro, aby pojmula dalších 15 dětí. To je přímo zázrak, když si uvědomím, že každou chvíli mají Letňany o desítky nových obyvatel více.

Vzhledem k tomu, že při položení dotazu na naši MČ jsem se nedočkal přijatelné odpovědi, kdy jediné co jsem se dozvěděl, že MČ s tímto problém, tj. zahušťováním sídliště, nic nezmůže, protože je územní plán v kompetenci magistrátu, píši tedy doufám osobě odpovědné a spoléhám, že se dozvím něco stěžejnějšího. Doufám také, že problém s neúnosným zabydlováním již hustě osídlených městských částí, začne někoho zajímat. Jistě by se ani Vám nelíbilo koukat na již hotovém sídlišti do bytu v novém domě pár metrů od Vaších oken. Se vším tím souvisí, že na sídlišti již není ani chvíle ke klidnému odpočinku, buď se zde koná koncert a je zde spousta rozlezlých návštěvníků a nebo se zde staví, kope, či "opravuje". Mimochodem článek publikovaný na fb stránce hlavního města je úplně proti aktuální situaci, která se děje asi nejen v Letňanech: http://praha.idnes.cz/promena-sidliste-cerny-most-ipr-daf-/praha-zpravy.aspx?c=A170714_2338665_praha-zpravy_nub

Přeji příjemný den a děkuji za Váš čas.

František Vítek

 Odpověd 

07.08.2017

Vážený pane Vítku,

Děkuji za Váš dotaz k nové výstavbě v Letňanech a za informace o aktuálních projektech.

Základním regulativem, který stanoví možné funkční využití každého území v Praze, je platný územní plán HMP. Návrh na změnu může podat v souladu se stavebním zákonem každý. Každou takto předkládanou změnou se detailně zabývám, a nežádoucím změnám se snažím bránit.

Před nedávnem jsme zpřístupnili aplikaci, která by měla napomoci tomu, aby se obyvatelé Prahy včas dozvěděli o projednávaných změnách územního plánu a mohli se zapojit do jejich projednávání podle stavebního zákona. Aplikace je dostupná na adrese www.zmenaplanu.cz.

Pracovní verzi připravovaného nového územního plánu Prahy - Metropolitního plánu, si můžete prohlédnout na adrese http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace. Dopracovaný návrh bude zveřejněn v průběhu podzimu.

Konkrétní stavební záměry jsou pak předmětem územního řízení, ve kterých Prahu jako účastníka řízení zastupuje Institut plánování a rozvoje Prahy. IPR se projektem zabývá a podává připomínky, případně odvolání. Připomínky ke konkrétním projektům mohou v rámci územního řízení podávat všichni jeho účastníci a při splnění zákonných podmínek i spolky.

Tím, kdo by měl hájit veřejný zájem na svém území a o podmínkách pro výstavbu konkrétních lokálních záměrů jednat s investorem, je městská část, která je též neopominutelným účastníkem řízení. Ta by měla také u větších projektů požadovat, aby soukromí investoři přispívali na posílení občanské vybavenosti a budování například nových parků.

Pozitivní zprávou v oblasti rozšiřování a zajištění zeleně v Letňanech může být například pořizovaná změna ÚP č. 3082 podaná městskou částí Praha 18. Změna má potvrdit a zároveň rozšířit plochy pro účely lesoparku Letňany.

Pokud jde o požadavky na posílení MHD, obraťte se prosím na pana radního pro dopravu – náměstka Petra Dolínka.

S pozdravem

Mgr. Petra Kolínská

 

Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Zdroj: MHMP

 Zdravé Letnany z. s. , komentář k odpovědi paní náměstkyně :

Je třeba si opakovat slova Mgr. Kolínské -  Tím, kdo by měl hájit veřejný zájem na svém území a o podmínkách pro výstavbu konkrétních lokálních záměrů jednat s investorem, je městská část, která je též neopominutelným účastníkem řízení. Ta by měla také u větších projektů požadovat, aby soukromí investoři přispívali na posílení občanské vybavenosti a budování například nových parků.

Jak je proto možné, že neustále slyšíme, že městská část nemá moc některé investiční akce omezit,  nebo zarazit.  Dále  je tu otázka,  kolik přispívají investoři do společné pokladničky,  kde jsou peníze od investorů, do jakých občanských vybaveností se peníze vlastně vkládají -  co nám investoři za bohatou výstavbu v posledních letech zaplatili?   Takovou informaci jsem na webových stránkách naší městské části nenašel ale možná jsem jenom špatně hledal. Doufám, že  nám investoři nehradí pouze  četné venkovní  kulturní akce?

Olaf Deutsch, Zdravé Letňany