Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

MS Havirosvska 3Co je třeba zohlednit při výběru základní školy pro vašeho malého žáčka?

Kde získáte informace?

  • Dny otevřených dveří, akademie a jiné akce pořádané školou (v ideálním případě škola pořádá ukázky výuky)
  • Pokud je škola pořádá, ja vhodné je navštívit. Seznámíte se s prostředím školy a prohlédnete si její okolí. Můžete se tam zeptat i na otázky, na které jste nenašli odpověď. Můžete si zjistit, kdo bude mít první přídu a domluvit si s ním schůzku. Škola může být sice skvělá, ale nejdůležitější je paní učitelka nebo pan učitel.
  • Webové stránky školy
  • Přes vyhledavače, v rejstříku škol nebo i na  zakladniskoly.com   si můžete najít webovou stránku školy. Její vzhled, přehlednost i aktuálnost mohouo ledacos napovědět. Přečtěte si tam výroční zprávy, najděte si informace o vzdělávacím programu. Na většině stránek můžete i zjistit, jakou mají žáci úspěšnost u přijetí na střední školu, v olympiádách, sportovních soutěžích a dalších aktivitách.
  • Zprávy ČŠI
  • Hodně zpráv České školní inspekce najdete na ZDE: inspekce  
  • Reference

Od známých nebo na diskuzních fórech můžete ledacos zjistit. Pozor jen na zprávy typu "jedna paní povídala".

Podle čeho vybírat?
•Spádová oblast, vzdálenost, sourozenec - můžete dítě do škly doprovázet nebo vozit? Zvládne později cestu bezpečně samo? Jestli má staršího sourozence, tak je to částečně vyřešené...
•Třídní učitel/ka - velmi důležitý faktor, možná nejdůležitější.
•Pověst školy - je docela možné, že u žádaných škol budou třídy přeplněné. I kdyby byla škola sebelepší, výuka tím může trpět.
•Prostředí a atmosféra - vzhled školy, vnitřního zařízení, tříd, chování žáků a učitelů, kázaňské problémy.... (tohle se dá najít ve výročních zprávách nebo i ve zprávě metodika nebo výchovného poradce)
•Metoda výuky - individuální přístup učitele, hodnocení...
•Vybavenost školy - hřiště, tělocvična, jídelna, specializované učebny a zařízení...
•Zaměření nebo rozšířená výuka předmětů - jazyky, matematika, sporty, přírodní vědy...
•Typy škol - státní, církevní, soukromá, alternativní systém (Waldorf apod.)
•Kamarádi dítěte - poměrně důležitý i když asi ne rozhodující faktor

Zdro: NICM