Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

Pořádání domácí zabíjačky v Letňanech
Předkládá: starosta Kabický
Odbor: OKS Zpracoval: Gerhard
8.1 Usnesení č. 55/04/11

 1. RMČ schvaluje uspořádání domácí zabíjačky v Letňanech
2. RMČ ukládá tajemníkovi upřesnit termín, rozsah a místo, následně připravit a
předložit návrh rozpočtu radě.
3. RMČ ukládá vedoucímu OHSI zajistit potřebnou součinnost při této akci.
8.2 Důvodová zpráva:
8.2.1 Legislativní podklady:
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
8.2.2 Odůvodnění předkladu:
Velký ohlas měla zabíjačka uspořádaná v roce 2010 a při anketě Deset
problémů bylo organizování podobných akcí jedním z výsledků po
vyhodnocení. Zabíjačky by měla být v podobném rozsahu s tím, že bude
rozšířena o praktické ukázky výroby těchto masných produktů.
8.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned
8.4 Zodpovídá: tajemník, OHSI
8.5 Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Ilustrační foto z poslední zabíjačkyVEPROV_HODY_1 v roce 2010:  autor Deutsch

  

 

 

 

 

 

Rada MČ Praha 18 si odsouhlasila konání akce "zabíjačka" a nařídila její realizaci. Kdy akce proběhne zatím není určené.

Názor  Olafa Deutsche:

 

Rada MČ Praha 18 „si“ odsouhlasila konání akce "zabíjačka" a uložila tajemníkovi „upřesnit termín, rozsah a místo“, a to aniž by například měla k dispozici rozpočet akce. Skutečnost, která dále vyplývá z textu schváleného usnesení, a to že „návrh rozpočtu připraví tajemník úřadu“ a nikoliv příslušný finanční útvar městské části, by mohla budit dojem, že se tak úplně nejedná o plnění jednoho z řady úkolů patřících do samosprávy městských částí, stanovených zákonem, na který se m. j. usnesení rady odvolává.  Nepřipomíná povaha připravované zabíjačky spíše akce, které se zhusta realizují v předvolebních obdobích pro potencionální voliče, přičemž rozpočet veselic je vždy kryt z prostředků subjektů, které se o úspěch ve volbách ucházejí? 
A pozor – ještě velmi zajímavá  je formulace důvodu, uvedeného přímo v zápisu rady MČ, se kterým je návrh zabíjačky předkládán ke schválení radou MČ: „Velký ohlas měla zabíjačka uspořádaná v roce 2010 a při anketě Deset problémů bylo organizování podobných akcí jedním z výsledků po vyhodnocení“ –
…. tak teď jsem si to přečetl a už mám jasno.  Občané Letňan si ale v letošním roce přejí opakovat zabíjačku -  takový je jeden z výsledků ankety.  Je s podivem, že v anketě byly podle neoficiálních informací nejlépe hodnoceny akce nějakým způsobem spojené s osobou pana tajemníka MČ nebo s letňanskou ODS. Jde o oblíbený kolovrátek vyhrávaček pro seniory skupiny  Watseka, která se střídá s další kolovrátkovu kapelou Staropražské heligonky, a to se stále stejným programem, účinkujícími, hosty, které navštěvuje relativně pravidelně se opakující nevelký okruh lidí z řad letňanských obyvatel, jejichž případné kladné hlasování by teoreticky nemělo zvrátit výsledek ankety na svoji stranu tak významným způsobem, jaká byla nakonec skutečnost.
Škoda, že v hodnocení neslavně dopadly celkem dobré akce pro široký okruh malých a středně či úplně velkých dětí, včetně kulturních dospělých, které organizovala kulturní komise MČ, nebo  sdružení Slunečnice, soubor Kytice, A je to...  apod.
A tak tu máme na "přání občanů“ zabíjačku – bude obrovský stan, prasečí pochoutky, nově praktické ukázky výroby těchto masných produktů – snad (doufejme) že naprosto v souladu s hygienickými předpisy (ve stanu).  Ale je to právě to nejlepší, co letňanští zrovna nejvíc potřebují? Nebylo by lepší v dnešní době, kdy na tom veřejné finance nejsou zrovna nejlíp, věnovat peníze na činnost klubu seniorů, na citelnější podporu kulturních a společenských organizací, nebo na podporu  klubů pro mládež?

Klub Věci veřejné Letňany
Olaf Deutsch
Věra Juklová