práce a stáže v mezinárodních institucíchČeská republika se již mnoho let podílí na chodu několika významných mezinárodních institucí, kde mohou nalézt uplatnění věděčtí, techničtí, administrativní, IT, HR a další pracovníci. 

Mnoho mezinárodních institucí nabízí kromě plných pracovních úvazků i možnosti krátkodobé stáže, čehož mohou využít postgraduální studenti i pracovníci, kteří by se jinak k práci se špičkovým vybavením obtížně dostávali. 

Těm, kteří by o takovouto práci či stáž měli výhledově zájem, MŠMT doporučuje průběžně sledovat zejména tyto webové stránky:

Pro zájemce z členských zemí existuje nad rámec pozic uvedených na výše zmíněném odkazu možnost tzv. vyslání. Podrobnější informace o vysílání pracovníků z ČR na dlouhodobé pobyty do SÚJV: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vysilani-pracovniku-z-cr-na-dlouhodobe-pobyty-do-spojeneho

Zdroj: NICM