Bleskovka

Z technických důvodů bude příští týden v úterý 21. září 2021 po celý den UZAVŘENA VÝDEJNA REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ v ulici Křivoklátská 285. Zdroj: Letňany

USA Podmínky pro stipendijní pobyt a studium v USAAgentura Camp Center International (CCI) ve spolupráci s americkou organizací Center for Cultural Interchange – Greenheart každoročně vypisuje výběrové řízení na stipendijní středoškolský pobyt a studium v USA. Vybraný student odjede na středoškolský program na dobu 10 měsíců do USA. CCI za něj uhradí veškeré platby týkající se školy, rodiny, zpáteční letenku do USA a zdravotní pojištění po dobu programu. Student si pouze hradí kapesné po dobu programu a poplatek za vystavení víza na americké ambasádě v Praze.

Hodnota stipendijního programu je cca 225 000Kč.

Student musí splňovat následující podmínky:

· Věk studenta v srpnu 2016 musí být mezi 15 a 18,5 lety

· Student musí prokázat dostatečnou znalost anglického jazyka (test a pohovor)

· Student nesmí mít z anglického jazyka horší známku než za 2 za poslední 3 roky

· Student nesmí mít horší prospěch než průměr 2,0

· Student nesmí mít za poslední 3 roky na vysvědčení za 4

V minulých letech se každoročně přihlásil velmi malý počet studentů, většinou okolo 35 žadatelů. Koncem listopadu se koná první výběrové řízení, na kterém jsou vybrání 2 uchazeči o studium v USA, kteří postupují do dalšího kola. V lednu následujícího roku se koná ještě jednou první kolo, ze kterého jsou taktéž vybráni dva studenti a poté celkem 4 uchazeči a jejich výsledky (testy, pohovory, eseje, vysvědčení, doporučení atp. jsou odeslány do USA, kde americká strana vybere nejvhodnějšího kandidáta (do konce března). Jakmile je znám vítěz výběrového řízení, tak je obeznámen emailem i telefonicky a začíná vypracovávat svoji online přihlášku, kterou je nutné do 15. 4. odeslat do USA. V průběhu několika dalších měsíců je studentovi předáno umístění a zakoupená zpáteční letenka.

Veškeré náklady hradí české CCI pod vedením Jany Rule za spolupráce Center for Cultural Interchange – Greenheart v USA.

Student si hradí pouze kapesné a poplatek za vízum na americké ambasádě v Praze.

Pro studenta je toto ojedinělá příležitost zúčastnit se ročního pobytu na střední škole v USA zdarma!

Pro více informací o stipendium v USA můžete kontaktovat přímo CCI na webových stránkách http://www.akcevpohode.cz/

Zdroj:NICM